Kvinna vid vattenpump i Mali. Sida stöder Världsbankens program för vatten och sanitet i Afrika.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

Hållbar samhällsbyggnad

Vatten och sanitet

Uppdaterad: 21 mars 2016

Världens länder lyckades nå milleniemålet om att halvera antalet människor som saknar tillgång till rent vatten. Men när det gäller det andra delmålet – att öka tillgången till sanitet – var det fortfarande dystert även efter det slutdatumet 2015.

Rent vatten och tillgång till hållbar sanitet kan vara en fråga om liv eller död. Även om ­­­andelen människor i fattiga länder som fått tillgång till rent vatten ökat från 71 procent (1990) till cirka 90 procent (2016) så saknar fortfarande 663 miljoner (2016) människor i världen tillgång till vatten med god kvalitet. Mer än en tredjedel av världens befolkning - 2,36 miljarder människor - har inte heller tillgång till någon toalett (2016) och av dessa bor 500 miljoner i Indien. Fler människor har mobiltelefoner än toaletter. Det Globala målet för hållbar utveckling nummer sex innebär att alla människor i alla länder ska ha tillgång till säkert dricksvatten, grundläggande sanitet samt handtvätt senast år 2030.

Var tredje människa i världen saknar tillgång till en toalett eller latrin, vilket tillsammans med bristfällig hygien, leder till sjukdomar som varje dag tar livet av 800 barn (2016). Barn under 15 år drabbas särskilt hårt och diarrésjukdomar är ett större problem för dem än hiv och aids, malaria och tbc tillsammans. Människor som inte har tillgång till toaletter måste göra sina naturbehov utomhus. En effekt av detta är att barnen drabbas av kortväxthet då deras tarmludd förstörs av diarréer och andra infektioner som kommer från fekalier in deras närmiljö. Detta leder i sin tur till att deras kognitiva förmåga försämras och att de därmed får en sämre start i livet. Tillgång till rent vatten och hållbara sanitetslösningar är därför det område som tillsammans får mer än hälften av vår budget för insatser i vattensektorn.

Ett jämställt arbete med vatten- och sanitetslösningar förbättrar hälsan för kvinnor och flickor och ökar deras säkerhet genom att riskerna för överfall och övergrepp minskar eftersom de inte behöver gå så långt från hemmet för att hämta vatten.

En viktig aspekt av Sidas arbete med vatten, sanitet och hygien omfattar också frågan om behovet att ta bort all stigma, skam och skuld som omger kvinnors och flickors menstruation. På grund avsaknad av toaletter och vatten missar också flickor mycket av skolundervisningen. Sidas stöd för vatten och sanitet utgår också från FN:s resolution om att vatten och sanitet är en mänsklig rättighet.

Vi stödjer Bolivia, Mali, Burkina Faso, Kenya samt Bangladesh och Somalia direkt genom bilateralt stöd.

I Bolivia, till exempel, satsar Sverige på att förbättra tillgången till vatten och sanitet i på landsbygden och i städer, genom det statliga programmet PASAP. Man har totalt bidragit till 40 000 nya konventionella anslutningar till grundläggande sanitet och 3400 anslutningar till klimatanpassade sanitetssystem, vilka är effektiva genom att de kräver mindre vatten, har låg risk för läckage vilket främjar miljön, och är mer resistenta gentemot klimatförändringar. Genom olika projekt har Sverige har även främjat hållbara modeller och alternativ teknik för tillgång till vatten och sanitet., bland annat i form av torrtoaletter, men också påverkat Bolivias nationella policys kring vatten och sanitet. Kvinnor som tidigare blev ofredade i samband med att de uträttade sina behov känner nu större trygghet vilket bidrar till ökad jämlikhet.

Sidas globala stöd till vatten och sanitet handlar främst om att öka tillgången till hållbara vatten- och santitetslösningar för människor som lever i fattigdom. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med Världsbankens the Water and Sanitation Program (WSP) , Globala Sanitetsfonden (GSF) som hanteras av Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), UNICEF (Water Sanitation and Hygiene - WASH) samt WaterAid Sweden.

Vi bidrar även med stöd till globalt samarbete på vattenområdet, t.ex. till Global Water Partnership (GWP), UN-Water samt större internationella organisationer i det civila samhället som Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Environment Institute (SEI).


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />