En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

Foto: Abbie Trayler-Smith/Panos

hållbar samhällsbyggnad

Hållbar energi

Uppdaterad: 5 juni 2014

Tillgång till energi är viktigt för människors möjlighet att förbättra sina liv och ta sig ur fattigdom. Samtidigt måste energisystemen vara hälsosamma och hållbara, både för människornas hälsa och för miljöns skull.

Idag saknar 1,3 miljarder människor tillgång till elektricitet i nära anslutning till sitt hem eller arbete. Samtidigt använder 40% av världens befolkning ved och annan biomassa för att laga mat och värma sina hus.

Sidas stöd till energisektorn fokuserar därför på utvecklingen och utbyggnaden av hållbara energisystem, ökad användning av förnybar energi, energieffektivisering och ny teknik. Sverige ska verka för en utveckling som minskar energiproduktionens negativa miljöpåverkan och samtidigt ökar tillgängligheten till hållbar energi.  Målet är att ge fattiga människor tillgång till energi för att förbättra deras liv. Tillgång till el innebär bland annat bättre service för skolor och sjukhus, bättre tillgång till kommunikation och information och större möjligheter till försörjning för fattiga människor. Sida stödjer program och projekt på global, regional, nationell och lokal nivå.

Tillgång till elektricitet i sig är inte tillräckligt för att skapa fattigdomsminskning men en viktig faktor och förutsättning för social utveckling och ekonomisk aktivitet. T.ex. hälsostationer och sjukhus som har elektricitet har bättre möjligheter att förvara vacciner och ta hand om akuta ärenden som födslar. Det gör livet säkrare och bättre för framför allt kvinnor och barn.

En annan avgörande faktor för att skapa en hållbar energisektor är ändamålsenliga och effektiva institutioner och regelverk. Stöd till reformarbete av institutioner och förbättrade lagar och regler utgör därför den andra stora delen av Sidas energistöd.

Sida kanaliserar även stöd till energisektorn i form av lån och garantier. Om utvecklingsländer behöver investera i stora infrastrukturprojekt kan de via dessa kanaler få tillgång till kapital och minskad risk på annat lånat kapital.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />