så arbetar vi

Våra verksamhetsområden

Uppdaterad: 17 februari 2017

Bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck är målet för hela det svenska biståndet. För att kunna genomföra uppdraget på ett effektivt och strategiskt sätt arbetar vi brett över flera ämnesområden.

Regeringens policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd styr inriktningen för hela det svenska biståndet. Ramverket lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling.

Det krävs arbete på många plan för att bidra till utveckling och Sidas arbete omfattar flera verksamhetsområden:

Det går inte att göra skarpa gränsdragningar mellan ämnesområden när det gäller globalt utvecklingssamarbete. Stora utvecklingsfrågor berör ofta ett flertal områden som behöver samverka. Vatten t.ex. är både en avgörande fråga för hälsa och för hållbar samhällsbyggnad. Dessutom är vatten ofta en orsak till konflikter. Detta är något vi tar hänsyn till när vi planerar vårt stöd och vi arbetar ämnesövergripande för att dra nytta av våra olika kompetenser.

Det bilaterala biståndet via Sida 2016 (miljoner kronor)

label shortlabel value
Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet Demokrati, MR 5655
Humanitiärt bistånd Humanitärt 3801
Hälsa Hälsa 1778
Hållbar samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 1613
Utbildning Utbildning 953
Marknadsutveckling Marknadsutveckling 890
Jordbruk och skogsbruk Jordbruk, skogsbruk 798
Miljö Miljö 761
Forskning Forskning 740
Konflikt, fred och säkerhet Konflikt, fred 725
Annat Annat 1014

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />