Den 9 januari 2011 deltog 3,2 miljoner människor i folkomröstningen om södra Sudans självständighet. En av dem var Zainab Osman, som röstade för första gången i sitt liv.

Zainab Osman röstade för första gången i sitt liv 2011. Sidas rättighetsprogram syftar till att stärka kvinnors egenmakt i Sydsudan.

Foto: Abu Baker Muwonge

Fakta

Kvinnors rättigheter stärks i Sudan

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Vad?

Kvinnor har en underordnad ställning ekonomiskt, juridiskt och politiskt i det sudanesiska samhället. Samtidigt är könsrelaterat våld ett utbrett problem. Siffror från FN visar att 90 procent av kvinnorna i norra Sudan är könsstympade och nästan hälften av kvinnorna i syd blivit utsatta för könsrelaterat våld. Kvinnor i Sudan har rösträtt och deltog i större utsträckning än tidigare i valen 2010. En fjärdedel av platserna i det nationella parlamentet är reserverade för kvinnor, men knappt 26 procent valdes in i 2010. Vad gäller kvinnors rättsliga status, så råder i syd en konflikt mellan de mänskliga rättigheterna och lokala sedvanerätter. Flickor gifts ofta bort genom arrangerade äktenskap.

Rättighetsprogrammet syftar till att stödja jämställdhet och kvinnors egenmakt i Sudan. Detta ska uppnås genom att förbättra kvinnors ekonomiska trygghet och rättigheter, att minska det könsrelaterade våldet och spridningen av hiv, och öka jämställdhet och kvinnors deltagande i demokratin. Programmet har tre strategier:

 1. institutionell kapacitetsuppbyggnad och utveckling
 2. opinionsbildning för politisk reform
 3. dokumentation, kommunikation och informationsspridning.

Vem?

Programmet genomförs av UN Women i partnerskap med Sydsudanesiska kvinnorörelser inom det lokala civilsamhället, politiska kvinnor förbund, forskningsinstitut, och institutioner i statsförvaltningen.

Hur mycket?

Sidas stöder programmet med 45 000 000 kronor under 2009 – 2011.

Resultat?

Under 2010:

 • I väljarregistreringen inför allmänna valen 2010, som var de första fria valen i Sudan på decennier, var 54 procent kvinnor. I Sydsudan var kvinnor en majoritet på de politiska mötena under valkampanjen och även en majoritet av väljarna. Kvinnliga politiker i de tio delstatsparlamenten har ökat från 22 till 28% och i Sydsudans parlament i Juba ökade andelen från 19 till 32%.
 • De nyvalda kvinnliga parlamentarikerna får utbildning, 21 kvinnliga ledamöter av Sydsudans parlament har gjort studiebesök till sina kollegor i Rwanda och 30 kvinnliga parlamentariker från Khartoum besökt Sydafrikas parlament.  
 • Kvinnors deltagande i fredsprocessen för Darfur-konflikten har ökat på flera sätt, exempelvis så har Afrikanska Unionens och FNs Joint Mediation Support Team getts tekniskt stöd och rådgivning och Darfur-Darfur Dialogue and Conslutations (DDDC) har utbildat kvinnor i fredsbyggande och förhandlingsteknik.
 • Bilden av kvinnor och kvinnligt ledarskap i Sydsudansk media har nyanserats genom etableringen av Association of Media Women in Southern Sudan (AMWISS) sedan valet 2010.
 • Kvinnors deltagande i Södra Sudans folkomröstning om självständighet i januari 2011 stärktes genom en väljarutbildning i partnerskap med 37 civilsamhällesorganisationer.
 • UN Women har stött etableringen av South Sudan Women Lawyers Association (SSWLA) som kommer att bli en mycket viktig lokal aktör i kampen mot könsrelaterat våld.
 • Över 650 religiösa och politiska ledare, medlemmar av rättsväsendet, socialarbetare och kvinnoledare i Darfur utbildades i kvinnors mänskliga rättigheter utifrån Islam. 10 radioprogram producerades och sändes med en publik på cirka 1,5 miljoner lyssnare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />