Människan i centrum

Jumana Al Bakheet i Jordanien

Uppdaterad: 31 augusti 2017

Jumana Al Bakheet är 22 år och bor i Jordanflodens dalgång där vatten är en livsviktig och omstridd resurs. Jumana har varit engagerad i vattenfrågor sedan tonåren och hon besöker regelbundet skolor för att lära eleverna om effektivare användning av vatten.

I tonåren engagerade Jumana Al Bakheet sig i ett projekt som drivs av organisationen EcoPeace och fick titeln ”Youth Water Trustee”, med uppdrag att informera andra ungdomar om vattenfrågor.

 – En del människor bryr sig inte om miljön så som Youth Water Trustee måste jag ge dem fakta om hur deras miljö påverkas, säger Jumana.

Vatten är en viktig resurs och vattenbrist är ett stort problem i hela regionen. Jordanien har mycket begränsad årlig nederbörd och mängden vatten som kan tas från floder styrs av avtal med angränsande länder. Befolkning har ökat i snabb takt och situationen har ytterligare försvårats av den enorma flyktingströmmen från inbördeskriget i Syrien. Runt 20 procent av befolkningen i Jordanien kommer numera från Syrien.

För att långsiktigt kunna lösa vattenkrisen behöver man både öka tillgången på vatten, använda det vatten man har mer effektivt och bli bättre på att återanvända vatten inom till exempel jordbruket. Trots det känner många inte till vikten av att använda vatten sparsamt.

Jumana sprider information i skolorna om hur mycket vatten som går åt för att producera saker som ungdomar använder i sin vardag, till exempel behövs ungefär 2 700 liter vatten för att tillverka en t-shirt och 40 liter för att baka ett bröd. Hon lär också ut enkla knep för att återanvända vatten. Målet är att förändra elevernas attityd på lång sikt och att förståelsen för att vatten är viktig resurs ska sprida sig till andra i samhället.

– Min målgrupp är studenter eftersom det är de som är framtiden, säger Jumana, som just har talat inför eleverna i sin gamla grundskola.
– Jag vill bara att barnen som var med på den här lektionen ska känna mer för miljön än någonsin tidigare och jag hoppas också att studenterna ska se allvarligare på vattenfrågan och hjälpa andra att spara vatten, fortsätter hon.

Genom organisationen EcoPeace ingår Jumana i ett nätverk av informatörer i Jordanien, Israel och Palestina. Vattenfrågor har länge varit en del i den komplicerade konflikt som präglar hela regionen. Jordanfloden är en viktig vattenkälla som delas av flera olika länder och tillgången till dess vatten har reglerats i fredsavtal som inte alltid följs.

EcoPeace anordnar regionala möten där ungdomar från de tre länderna träffas och utbildas för att kunna ta frågorna vidare till sina lokala samhällen. Där får de även tränas i att mötas över gränserna i ett konfliktdrabbat område för att kunna fortsätta fungera som aktivister för fred och vattenfrågor i framtiden. Det regionala utbytet bidrar till fredsbyggandet och ökar sannolikheten att vattenavtal på sikt efterlevs bättre.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />