Människan i centrum

Henry Mungai i Kenya

Uppdaterad: 8 februari 2016

Småbrukaren Henry Mungai i Kenya och hans familj har tagit flera lån genom en mikrofinansieringsbank och kunnat investera i sin gård. De är därmed med och bygger upp det kenyanska jordbruket, vilket är en prioriterad fråga för landet. Sida garanterar en del av bankens utlåning som därför vågar låna ut pengar till bönder som inte har några sedvanliga säkerheter.  

Klockan 03.30 börjar arbetsdagen för Henry Mungai och hans fru Lydia. Då ber de morgonbön och sedan är det dags att gå ut i ladugården för att mjölka. Familjen bor i utkanten av staden Thika öster om Nairobi där de föder upp mjölk- och biffkor av en högproducerande ras. Till gården hör lite mark där de tar foder till djuren, och där odlar också familjen sina egna grönsaker. Allt som allt finns nu 13 djur på gården, varav 6 mjölkkor och en tjur. Henry inseminerar korna själv och har på så sätt kunnat utöka antalet djur. Efter 1,5 år ger korna mjölk medan tjurkalvarna föds upp för slakt.

- Vi håller korna här inne på gården, säger Henry. Om de får gå ute på fältet riskerar de att få olika sjukdomar. Eftersom det är rasdjur ger vi dem också kraftfoder som vi köper på fabriken.

Verksamheten drivs som ett litet familjeföretag där Lydia ansvarar för mjölkhanteringen, upp till 3 ggr/dag kryper hon in genom den låga dörren till korna och sätter sig på mjölkpallen. Varje dag hanterar hon 120 liter mjölk som säljs direkt efter mjölkningen till kunder i närområdet – ett arrangemang som visat sig lönsamt. Det är också ett praktiskt arrangemang eftersom gården saknar kylanläggning.

-  Vi tar 60 Ksh/liter mjölk, berättar Henry. Det är bra betalt, men vår mjölk är av hög kvalitet och inte utspädd med vatten, vilket annars är vanligt.

Till familjen gör Lydia också en slags yoghurt av mjölken som på så sätt får längre hållbarhet. På det enkla mjölkbordet hänger diskade, återanvända plastflaskor i väntan på att fyllas.

- Vi har full kontroll på hur mycket varje ko mjölkar. Och varje dag för vi bok över mjölkförsäljningen, förklarar Lydia. Korna blir personliga för oss, och de har alla egna namn.

De 30 hönsen ger också en bra inkomst och är av bättre kvalitet med gulare gula i äggen. Parets dotter Faith som är 8 år hjälper till att plocka in äggen. Faiths storebror som gått ut 8e klass hjälper också till när han är hemma och vill bli bonde när han är klar med skolan.

Till gården hör också ett par gäss som bland annat ser till att inga rovfåglar vågar sig nära hönsen, samt några får och getter.

En sparform som lönar sig

Gården har Henry ärvt av sina föräldrar, men när han ville ta ett lån för att kunna skaffa djur var det stopp. Ingen ordinarie bank ville låna ut pengar till Henry som varken hade bankkonto, säkerhet eller borgensman. En god vän introducerade honom till en kooperativ spargrupp kopplad till en mikrofinansieringsbank, SMEP.  För att få ett lån genom dem måste man vara med i en spargrupp och visa att man först har möjlighet att spara ihop till 20 procent av den summa man önskar låna. När sedan lånet beviljas betalar man tillbaka lånet månadsvis med samma summa som man tidigare sparat varje månad. Banken gör en kreditprövning av varje lån och gruppmedlemmarna röstar om vars och ens möjlighet att betala sina lån. Eftersom spargruppen är gemensamt ansvarig för alla medlemmarnas lån, vill ingen ligga de andra till last. Henry började spara och efter några månader kunde han 2007 få sitt första lån, 20 000 Ksh, och köpa en ko. Sedan dess har familjen kunnat utöka sin gård med fler djur och mer mark med nya lån via mikrofinansieringsbanken.

Henry och andra småbrukare som har lånat pengar för att investera i sina jordbruk kan också ta del av de utbildningsinsatser som banken erbjuder. Dels är det information om det finansiella regelverket men det kan också handla om djurhållning och mjölkhantering.  

- Man har berättat för oss hur vi skulle kunna ta vara på gödseln från djuren och omvandla den till biogas. Men det kräver förstås ytterligare investeringar så för vår del är det inte aktuellt just nu, funderar Henry.

Gott hopp om framtiden

Allt på gården har Henry byggt själv, och han har stora planer för framtiden. Barnen går i en bra skola och familjen lever väl på sin gård. I det enda rummet i boningshuset står möblerna tätt. På kvällarna när mörkret sänkt sig tänder man den elektriska lampan och slår kanske på TVn som står på en hylla. Nästa år kommer han ta ett nytt lån och investera i fler djur.

- Vi siktar mot att ha 20 kor. Men då kan vi inte längre sälja mjölken opastöriserad utan skaffa en egen pastöriseringsanläggning eller sälja mjölken till ett mejeri. Vi kan rådgöra med SMEP kring det, säger Henry.

Men först ska familjen fira jul. Henry och Lydia har varit gifta i 15 år och i år ska de ta en dag ledigt på julen och åka hem till Lydias hemby där Henry ska överlämna hemgift i form av matvaror till hennes familj. Alla samlas kring julens festmåltid som brukar bestå av kött, gärna get. Framtiden ser ljus ut för Henry och hans familj. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />