SIDA_MOZ_ADAO_2_522

Adao Joao Paia anslöt sig till HOPEM Men for Change Network år 2013. Hans syn på kvinnors och mäns roller i samhället förändrades radikalt.

Foto: Kate Thomas

Fakta

Män engagerar sig för jämställdhet

Uppdaterad: 5 juni 2014

Vad

HOPEM är en del av brett stöd till civila samhället i Mocambique (AGIR). Stödet är fokuserat på institutionellt stöd och kapacitetsuppbyggnad till över 60 civila samhälles organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, delaktighet, ansvarsutkrävande och öppenhet.

Hur mycket?

Sida stödjer HOPEM med 2 400 000 kronor från augusti 2012 till augusti 2014.

Vem?

Programmet drivs av Oxfam

Resultat?

Merparten av det svenska stödet till HOPEM har gått till att stärka organisationens kapacitet, både tematiskt och institutionellt. HOPEM har under de senaste två åren haft fyra övergripande resultatområden. Här presenteras några av de senaste resultaten:

  • Könsrelaterat våld (GBV) – Utbildningsgrupper för män och utbildning av handledare. HOPEM har utbildat 25 handledare och haft en kurs om manlighet. Totalt fem mansgrupper är nu igång med cirka 110 aktiva deltagare i tre förorter i Maputo. Man har också utbildat andra civisamhällesorganisationer i hur man involverar män och förändrar könsnormer. Två seminarier om könsrelaterat våld har organiserats med 65 deltagare såsom lokala och religiösa ledare, poliser och sjukvårdspersonal i två städer.
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - 60 lokala ledare i distrikten Xai - Xai och Macia har fått utbildning i hur man involverar män i både familjeplanering och SRHR.
  • Opinionsbildning – HOPEM har inlett ett forskningsprojekt om manlighet i fyra provinser, inklusive huvudstaden Maputo, de har tagit fram och distribuerat ett regelbundet nyhetsbrev på temat "att vara man", de har också genomfört projektet "män i köket" där över 200 män lärt sig laga mat samt projektet "män som är män" där 500 män fått möjlighet att diskutera och utmana könsroller. HOPEM har också engagerat över 100 konstnärer och 8 kulturella grupper i projektet ”konst mot våld".
  • Kommunikation – de har deltagit i fyra nationella radiosändningar och publicerat fyra artiklar i lokala medier

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />