Ett porträttfoto på en leende kvinna med texten "Jag pratar med människor om hur vi kan leva i harmoni med varandra, utan våld."

Foto: Nyokabi Kahura

FAKTA

Sidas stöd till migranters hälsa och rättigheter i södra och östra Afrika

Uppdaterad: 14 mars 2017

Sida stöder kampen för migranters hälsa och rättigheter genom det regionala programmet Phamesa II (Partnership on Health And Mobility in East and Southern Africa). Samarbetspart är FN-organet International Organization for Migration (IOM).

Vad?

Programmet genomförs i elva afrikanska länder: Sydafrika, Botswana, Mauritius, Mocambique, Namibia, Zambia, Kenya, Tanzania, Uganda, Lesotho och Swaziland.

Till exempelvis Zambia kommer migranter från flera olika länder i regionen, främst från Angola, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och Burundi. Zambia har tagit politisk ställning för att stoppa och reducera spridningen av hiv och man har särskilt uppmärksammat migranternas utsatta läge.

Programmet arbetar med hivprevention och sexuell och reproduktiv hälsa & rättigheter. Det har fokus på gruv- och transportsektorn, fiskenäringen och urbana samhällen eftersom smittspridning av bland annat hiv är stor bland arbetskraftsmigranter som rör sig över gränser.

International Organization for Migration (IOM) ger tekniskt stöd till lokala samarbetspartners såsom Mulangile Women’s Organization (MWO). IOM arbetar på tre nivåer; konkret med individer men även med institutioner och med övergripande strategiskt påverkansarbete.

I Zambia utbildar IOM via sina lokala samarbetspartners de volontärer som till exempel genomför dörrknackningskampanjer i sina bostadsområden. De kan då prata om stigmatieringen kring hiv och aids och om möjligheterna att testa sig och få stöd. Samtalen kan även handla om preventivmedel eller om könsrelaterat våld. MWO är en av många lokala organisationer som arbetar med till exempel hivpreventivt arbete och miljömässiga hälsofrågor i tre stadsdelar runt Lusaka.

Programmets långsiktiga mål är att bidra till en förbättring av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande hos migranter och migrationspåverkade samhällen i de två regionerna östra och södra Afrika samt att medverka till en social och ekonomisk utveckling i dessa samhällen.

IOM arbetar specifikt i regionen med att följa migranters hälsoutveckling, påverka juridiska och politiska regelverk som inkluderar migranters rättigheter till hälsa, öka deras tillgång till sjukvård samt att skapa regionala partnerskap och nätverk för att lyfta migranters mänskliga rättigheter.

Vem?

Migrationen och den ökade rörligheten bidrar positivt till social och ekonomisk utveckling men kan också innebära risker som ökad social utsatthet och fattigdom, inklusive risken att smittas av hiv och andra sjukdomar. Människor som arbetar längs transportkorridorerna som till exempel lastbilschaufförer löper större risk att smittas, på grund av utbredd prostitution längs vägar och vid gränsposteringar där de ofta måste stanna till i väntan på tillstånd att köra vidare.  

Resultat

  • Totalt har mer än 900 000 personer nåtts av information och tillgång till sjukvård
  • Över 1 500 volontärer har utbildats 2016
  • 1 200 personer inom hälsosektorn har utbildats kring migranters rätt till hälsa. Av dessa arbetar cirka 85 procent som hälsoarbetare för lokala organisationer och 15 procent på kliniker
  • 1 400 personer från civilsamhällesorganisationer och regeringar har utbildats i frågor kring migration och hälsa för att öka kunskapen och tillgången till sjukvård för migranter. Dessa personer kan till exempel vara lokala och traditionella ledare, anställda på hälsoministerier och företrädare för lokala organisationer.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />