Människan i centrum

Edina Lutufyo i Zambia

Uppdaterad: 14 mars 2017

I Zambia finns många hiv-smittade människor och sexuellt och könsrelaterat våld är ett utbrett problem. Migranter är en särskilt utsatt grupp, speciellt de som saknar uppehållstillstånd och är rädda för kontakter med myndigheter och hälsovård. Därför stödjer Sida arbetet med att förbättra hälsan hos migranter i södra Afrika.

– Våld är ett stort problem här i Chaisa. Männen tror att de blir mera manliga av att slå en kvinna. Många saknar jobb och är berusade hela tiden och tycker att kvinnan ska ta hand om dem och ge dem mat, berättar Edina Lutufyo.

33-åriga Edina är en volontär i slumområdet Chaisa, där hon frivilligt arbetar för att stötta kvinnors rättigheter till bland annat hälsovård och relationer utan våld. Ett av volontärernas uppdrag är just att prata med sin närmaste omgivning för att minska stigmat kring hivsmitta så att fler ska våga testa sig och därigenom få hjälp och stöd. Edina ger också råd och stöttar kvinnor som misshandlats.

Genom stöd från International Organization for Migration (IOM) och den lokala partnerorganisationen Mulangile Women's Organization (MWO), arbetar volontärerna bland annat mot sexuellt och könsrelaterat våld. Det kan handla om sexuella övergrepp både utanför och inom familjen. Våldet ökar även spridningen av hiv och aids, främst till unga kvinnor eftersom de ofta är ekonomiskt beroende av män, har kortare utbildning och sexdebuterar i yngre ålder än männen som dessutom ofta kan ha flera parallella relationer.

– Sjukdomar som hiv sprids extra lätt till kvinnor genom så kallad dry sex, ett kulturellt fenomen då kvinnor förväntas torka ut sina underliv med örter innan sex, för att männen föredrar detta, vilket i sin tur gör att slemhinnor skadas och sjukdomar lättare sprids. De här kvinnorna behöver få veta att de också har rättigheter. Men det är än viktigare att vi involverar männen i diskussionerna, berättar Fidel Ndererege från Rwanda som arbetar som volontär för IOM.

Han bistår i arbetet med workshops för män och kvinnor om hälsa, sexuellt och könsrelaterat våld och känsliga frågor.

För åtta år sedan kom Edina som migrant från Tanzania, i hopp om ett bättre liv. I Chaisa, som ligger i utkanten av Lusaka, bor ungefär 43 000 migranter från bland annat Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och Tanzania men där bor även många zambier.

– Det är viktigt att vi ger stöd till alla grupper, även zambier, för att inte skapa motsättningar i området, understryker Fidel Ndererege.

Edina har genom IOM fått utbildning i hur man sköter sin ekonomi och driver företag, om hälsofrågor och reproduktiv hälsa men framför allt om kvinnors rättigheter. Hon deltar bland annat i kampanjer för att sprida kunskap om samlevnad- och jämställdhetsfrågor samt om kvinnors rätt att till fullo delta i det ekonomiska, sociala och kulturella livet i alla samhällssektorer.

– Jag går runt i området och pratar med människor om hur vi kan leva harmoniskt tillsammans, och om att vi är alla lika mycket värda. Det har jag lärt mig av Mulangile Women's Organization, säger Edina.

Liksom många andra är hon också småföretagare. När hon först kom till Zambia sålde hon tyger och sydde kläder, men nu försörjer hon sig bättre genom att återvinna glasflaskor som hon köper och samlar in, och sedan tvättar rena innan hon säljer dem till fabriken med en liten förtjänst av 0,3 kwacha (30 öre) per flaska. Det är ett tungt och mödosamt arbete men efter att ha engagerats i IOMs verksamhet har hon ökat sin lönsamhet.

Tack vare hårt arbete och stöd från IOM har Edina fått det lite bättre. I dag kämpar hon för att förlänga sitt uppehållstillstånd som skulle innebära möjligheter till både eget bankkonto och sjukvård för henne själv och hennes familj.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />