Veronica Mente, i Sydafrika, är en av femton frivilliga som arbetar med rådgivningskontoret LAMEC. De hjälper människor som exempelvis blivit utnyttjade eller hamnat i konflikt med arbetsgivare eller myndigheter.

Veronica Mente, i Sydafrika, är en av femton frivilliga som arbetar med rådgivningskontoret LAMEC. De hjälper människor som exempelvis blivit utnyttjade eller hamnat i konflikt med arbetsgivare eller myndigheter.

Foto: Birgitta Silén

Fakta

En röst åt människor i fattigdom

Uppdaterad: 31 oktober 2014

Mediesituationen i Sydafrika är på många sätt endimensionell och ensidigt marknadsanpassad och det råder brist på alternativa informationskällor om fattiga människors situation. Palmecentret stödjer därför Workers World Media Productions (WWMP) arbete med alternativa samhällsprogram riktade till lokalradiostationer och nationell tv. Programmen tar upp frågor som rör vardagen för de miljontals människor som lever i fattigdom i kåkstäder. Genom samarbetet får också fackföreningar och sociala rörelser utbildning i att själva producera information genom radio, tidningar och Internet.

WWMP grundades av de tre fackliga centralorganisationerna i Sydafrika. Syftet var att bredda det mediala utrymmet i Sydafrika genom att ge röst åt arbetare och andra marginaliserade grupper. Genom sitt lokalradioinitiativ involveras cirka 40 lokalradiostationer med en potentiell lyssnarkrets på cirka 4,5 miljoner människor. WWMP arbetar även nära fackförbunden och deras medlemmar i frågor som organisationsutveckling och interna utbildningar. Genom regionala projekt arbetar man även med andra afrikanska fackförbund och utbildar dem i radioproduktion. I större kåkstäder som Khayelitsha utanför Kapstaden och i Alexandra utanför Johannesburg har man också öppnat center dit människor kan vända sig med frågor och få information och hjälp att utkräva sina rättigheter.

Vem?

Palmecentret stödjer WWMP:s arbete i Sydafrika och resten av Afrika genom så kallat kärnstöd. WWMP arbetar för att öka kunskapen hos arbetare och människor som lever i fattigdom om sina rättigheter och på så sätt även öka bredden i det sydafrikanska medieutbudet.

Hur mycket?

Sidas stöd till Palmecentrets samarbete med WWMP omfattar drygt 5,4 miljoner kronor 2012–2014.

Resultat

  • WWMP har byggt upp och etablerat ett nätverk av cirka 40 lokalradiostationer med en potentiell lyssnarkrets på cirka 4,5 miljoner lyssnare.
  • WWMP producerar regelbundet program för både nationell TV och radio genom etablerade samarbeten med Sydafrikas statliga kanaler.
  • WWMP hjälpt tio fackliga centralorganisationer i Afrika söder om Sahara att etablera sina egen radioproduktion.
  • Hundratals fackliga aktivister har utbildats på 40 orter i frågor rörande radioproduktion, mänskliga rättigheter och politisk aktivism.
  • Två center (LAMEC) för utbildning och rådgivning om arbetares rättigheter har öppnats i de stora kåkstäderna Khayelitsha och Alexandra.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />