Kenya: Vi har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att rapportera utebliven service med hjälp av ett enkelt SMS och sedan få hjälp att hålla myndigheter och politiker ansvariga, berättar Philip Thigo.

Kenya: Vi har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att rapportera utebliven service med hjälp av ett enkelt SMS och sedan få hjälp att hålla myndigheter och politiker ansvariga, berättar Philip Thigo.

Foto: Linda Essner

Fakta

Mobiltelefoni i demokratins tjänst

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Kenyas nya konstitution, som antogs efter en folkomröstning 2010, sätter sociala och ekonomiska rättigheter i fokus. Frågor som rör hur de allmänna medlen används får också stort utrymme. Det här stämmer väl överens med prioriteringarna hos FN:s millenniemålskampanj som, med bara tre år kvar till 2015, vill säkerställa att målen behåller sin centrala plats på landets politiska agenda.

I nära samarbete med Sodnet – Social Development Network, en Kenyansk NGO som arbetar för att mobilisera och kanalisera socialt engagemang – har FN:s millenniemålskampanj därför tagit fram en teknisk plattform – HUDUMA (service på swahili) – som kan ta emot och registrera problem och bristande service som invånarna rapporterar in med hjälp av sina mobiltelefoner. Det yttersta målet är att stärka interaktionen mellan staten och dess invånare – detta för att bidra till ökat deltagande, demokrati och ansvarsutkrävande.

De flesta klagomålen handlar om hälsa, utbildning samt vatten och sanitet – centrala områden när det gäller millenniemålen. Klagomålen följs sedan upp och ansvariga politiker, organisationer och myndigheter ställs till svars.

Ungefär hälften av Kenyas dryga 40 miljoner invånare är mellan 15 och 65 år och i landet finns över 25 miljoner mobilabonnemang. Det innebär att så gott som alla ungdomar och vuxna har en egen mobiltelefon.

Innan pilotprojektet startade genomfördes en kartläggning där 8 000 hushåll fick svara på frågor om hur de upplevde samhällsservicen. Studien visade att runt 50 procent var väl medvetna om sina sociala och ekonomiska rättigheter men att de inte hade en aning om var de skulle vända sig om deras rättigheter inte efterlevdes.

Vem?

HUDUMA drivs av FN:s millenniemålskampanj i samarbete med bland andra Sodnet och FN:s utvecklingsprogram UNDP och med stöd av Sida.

Hur mycket?

Sida bidrar med 4 miljoner kronor 2011–2014.

Resultat

  • Hittills har hundratals rapporter kommit in till HUDUMA. Det har bland annat lett till att arbetet med att förse en av Kiberas skolor med fungerande toaletter återupptagits efter ett längre uppehåll.
  • Många lokala organisationer upplever att de fått en ny kanal för sitt påverkansarbete. Ett exempel är KETAM, Kenya Treatment Access Movement, som arbetar för rätten till vård och behandling för människor som lever med hiv/aids. Genom HUDUMA lyckades de stoppa ett förbud mot billigare bromsmediciner, och i förlängningen säkra att fler människor får den medicin de behöver.
  • Ett 80-tal läkare har fått information om, och träning i att använda, plattformen vilket lett till att situationen på sjukhusen uppmärksammats, både vad gäller brist på läkemedel och andra resurser.
  • FN:s millenniemålskampanj planerar nu för att starta liknande projekt i Mocambique, Etiopien, Nigeria, Zambia och Rwanda.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />