Människan i centrum

Margarita Losse Dzogo i Moçambique

Uppdaterad: 10 februari 2015

Tack vare vattnet kan vi försörja våra familjer, berättar Margarita Losse Dzogo. Byn där hon bor ingår i det Sidastödda Pungweprogrammet, som är inriktat på att förbättra hanteringen av vattenresurserna från floden Pungwe.

Den lilla byn Nhamburo ligger vid foten av berget Serra Choa och här prunkar tomatplantor och olika bladväxter i raka rader uppdelade på identiska kvadrater. Mellan dem rinner vatten i små kanaler och den röda jorden är ständigt fuktig. Margarita Losse Dzogo hanterar vant hackan för att vända jorden mellan plantorna. Hon är 39 år gammal och har alltid bott och brukat jorden här i Nhamburo. Margarita har åtta barn.

 - Det här vattnet är väldigt viktigt för oss, därför att vi odlar. Vi har både kål och tomater. Varje person säljer för att få en inkomst till familjen, säger hon och slår ut med handen mot bevattningskanalerna.

Sedan några år tillbaka har byn tillgång till bevattningssystemet genom det Sidastödda Pungweprogrammet, som är inriktat på att förbättra hanteringen av vattenresurserna från floden Pungwe. Vattnet har en avgörande betydelse för de runt en miljon människor som lever längs med floden som rinner genom Zimbabwe och Moçambique. Vattnet används för bevattning, både för små och medelstora jordbruk och stora jordbruksindustrier. Floden är ofta den enda vattenkällan, här badar de boende och tvättar kläder. Att ha koll på vattenmängden, för att kunna förutse översvämningar och torka, har avgörande betydelse både för säkerheten för dem som bor längs med floden och för att kunna anpassa jordbruket för att maximera skördarna och inte förlora sina planterade grödor.

I Margaritas by var det svårt att få vattnet att räcka till, det var ofta konflikter med de byar som låg närmare floden och använde upp resurserna. Genom Pungweprogrammet fick Margarita och hennes grannar, som organiserat sig i ett en ekonomisk förening, tillgång till ett nytt bevattningssystem och utbildning i hur man förbättra odlingsmetoderna för att få större skördar. Föreningen har nu skapat olika ett fält uppdelat på många jordlotter, en för varje familj. Var och en har ansvar för sin bit, men vattnet som rinner genom de små kanalerna är gemensamt.

 - Vi säljer våra produkter och kan se en större ekonomisk vinst. Om vi inte såg någon ekonomisk vinst så skulle vi ha övergett det här för länge sedan, säger hon.

Men Margarita är inte nöjd. Hon talar eldigt, å föreningens vägnar, om att löften måste infrias. Inom ramen för programmet har man talat om att förbättra bevattningssystemet ytterligare genom att leda det i cementledningar så att mindre av vattnet avdunstar eller sugs upp av jorden på vägen.

 - Jag har hopp om framtiden. Jag har väntat länge på det här, säger hon.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />