Colombia: Luis Ramos från La Pola i Colombia har fått tillbaka sin mark tack vare en lag om gottgörelse till konfliktens offer och återbördande av illegalt förvärvad markegendom. Sverige har gett stöd till jordbruksministeriet för att kunna genomföra lagändringen.

Luis Ramos från La Pola i Colombia har fått tillbaka sin mark tack vare en lag om gottgörelse till konfliktens offer och återbördande av illegalt förvärvad markegendom. Sverige har gett stöd till jordbruksministeriet för att kunna genomföra lagändringen.

Foto: Willian Silveira

Fakta

Återbördande av illegalt förvärvad mark

Uppdaterad: 14 juli 2014

En historisk lag om gottgörelse till konfliktens offer och återbördande av illegalt förvärvad markegendom antogs i juni 2011 i Colombia. För första gången sätts nu konfliktens offer i centrum. Sverige har aktivt bidragit till att lagen kom till och bland annat gett stöd till jordbruksministeriet i förberedelserna för dess genomförande. Målet är att genomföra den statliga politiken om återbördande av illegalt förvärvad mark till återvändande internflyktingar och andra offer för konflikten. Men återbördandet av mark möter motstånd. Enheten för återbördande av mark har därför utarbetat en säkerhetsstrategi i samverkan med bland annat polis och försvarsdepartementet för att på olika sätt försöka garantera säkerheten för de återvändande och de offentligt anställda som arbetar med dessa processer. En förutsättning för hållbarhet i återbördandet av mark är att de återvändande kan skapa sig en tillvaro med drägliga levnadsvillkor. Regeringen har därför avsatt resurser för att stödja såväl bostadsbyggande som produktiva projekt i de områden där mark återbördats.

Vem?

Sverige stöder colombianska jordbruksministeriets enhet för återbördande av illegalt förvärvad markegendom, som tillhör Colombias jordbruksministerium.

Hur mycket?

 Stödet uppgår till 22 miljoner kronor under perioden 2011-2013.

Resultat:

Sedan den 1 januari 2012 då den enhet inom jordbruksministeriet som direkt arbetar med genomförandet av lagen bildades formellt har 17 regionala kontor öppnats. Hittills har man fått in 31 820 ansökningar om registrering av 2 297 704 hektar illegalt förvärvad mark . 37 procent av ansökningarna kommer från kvinnor.

De 38 domare som utsetts för att hantera denna process har fått särskild utbildning och ägnar sig nu endast åt fall gällande återbördande av mark.

Sammanlagt hade man i februari 2013 utbildat 2 206 personer, varav 342 funktionärer och 1 864 offer för konflikten och ledare för organisationer som samarbetar i processen.

Under våren 2013 pågick en juridisk process kring 1088 ansökningar. Under 2012 föll de första domarna kring återbördande av land till förmån för 33 familjer i sex olika regioner i landet.

Målet är att under tio år nå 360 000 familjer vilket utgör 95 procent av dem som på illegalt sätt blivit av med sin mark.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />