Genom variationen får vi skörd hela tiden, säger jordbrukaren Leonzo Bravo i Guatemala.

Familjen Bravo i San Marcos i Sibinal, är ett exempel på hur en familj själv driver utvecklingen framåt genom att sprida kunskap om bland annat produktiv odling för ökad inkomst.

Foto: Ylva Sahlstrand

Fakta

Bättre jordbruk med fler grödor och ekologisk gödsel

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Sammanlagt bor 14,5 miljoner människor i Guatemala och hälften av dem lever i fattigdom. Av mayabefolkningen lever sju av tio personer utan de mest grundläggande behov och rättigheter.

Många av de dessa lever i San Marcos – en av landets folkrikaste provinser (av totalt 22 stycken). Området har drabbats hårt av den 36 år långa interna väpnade konflikten och av naturkatastrofer. Stormen Stan 2005 orsakade stor förödelse i San Marcos. Hus och institutioner rasade ihop och odlingar förstördes. Konsekvenserna blev ökad näringsbrist, ohälsa och konflikter om marken.

Efter Stan gick internationella samfundet in med extra stöd för rekonstruktioner. Development Rural Program är en fortsättning på dessa insatser men tar ett bättre helhetsgrepp. FN:s jordbruks-, hälso- och utvecklingsprogram – FAO, WHO, och UNDP – samverkar och kopplar programmet till Guatemalas nationella plan om en nollvision mot hunger samt fredsavtalet från 1996.

Programmet, som på spanska kallas Programa Conjunto (det gemensamma programmet), utgår från att reducera sårbarhet tillsammans med perspektiven kring demokrati och mänskliga rättigheter, hälsa samt hållbar ekonomisk utveckling. Familjen Bravo i San Marcos i Sibinal, är ett exempel på hur en familj själv driver utvecklingen framåt genom att sprida kunskap om bland annat produktiv odling för ökad inkomst.

Vem?

Utvecklingsprogrammet ”Programa Conjunto” eller ”Broad Rural Development Program”, samordnas av SNU, Sistema le las Naciones Unidas genom UNDP, WHO och FAO med stöd av Sida. Nationella och lokala råd deltar också så att befolkningen kan samverka kring olika frågor som påverkar deras samhällen. Både hälso- och jordbruksministeriet är engagerade i programmet.

Hur mycket?

Sida stöttar programmet med sammanlagt 40 miljoner svenska kronor mellan 2010 och 2013.

Resultat

 • Under 2011 har hälso- och jordbruksministeriet tillsammans med planeringsdepartementet i Guatemala analyserat hälso- och livsvillkoren för 1 500 familjer i det aktuella området.
 • Programmet omfattar fem kommuner med 190 000 invånare. Inom kommunerna jobbar programmet med 56 mindre prioriterade samhällen där behoven är störst.
 • Samverkan mellan befolkningen och representanter från kommunen har minskat konflikter.
 • Cirka 2 600 familjer får extra uppmärksamhet och mer direkt stöd i sin rehabilitering av boendet, jordbruks- och livsmedelsproduktion samt vattenanläggningar.
 • Dessa ”fokusfamiljer” fungerar som utbildare av andra familjer – bland annat av metoder inom jordbruket, för ökad produktion.
 • 2 000 familjer använder sig av nya metoder som skyddar marken från jordskred.
 • 2,047 familjer har idag förbättrat sina produktionssystem genom diversifiering, andra korn, markvård och integrerat växtskydd samt användning av organiska gödsel medel.
 • Genom kunskapsspridningen får befolkningen i området också support från kommunerna för grundläggande tjänster, som tillgång till rent vatten och fysisk boendeplanering.
 • Genom förbättrat boende, näringsrikare mat och ökad inkomst har hälsan blivit bättre för de familjer som medverkar i programmet.
 • Familjen Bravo är ett exempel på en familj som utbildar 28 andra familjer i samhället Sibinal.
 • Av dessa 28 familjer har samtliga förbättrat sina levnadsvillkor och fått ökad inkomst.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />