Kenya: Unga kan få jobb och inkomst genom bomullsodlingen.

En handbok och flertalet utbyten mellan afrikanska och asiatiska bomullsaktörer har skapat flera affärer mellan parterna som gjort att unga kan få jobb och inkomst genom bomullsodlingen.

Foto: Anette Widholm Bolme/Sida

Fakta

Stärkt handel och företagande i Kenya

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Vad?

International Trade Centre, ITC, är ett litet FN-organ med ansvar för handelsfrämjande och handelsutveckling. ITC ska stödja den privata sektorn in utvecklingsländer och länder i ekonomisk transition. Syftet är att skapa bättre villkor för företagande i utvecklingsländer, öka utvecklingsländernas konkurrensmässighet och andel på världsmarknaden inom olika sektorer, mer utbyte och samverkan mellan den globala handelns aktörer, fler möjlighet för kvinnor att delta i den globala handeln, utveckling av nya handelsstrategier och ökade kunskaper över vad som styr internationell handel. ITC bygger kapacitet genom utbildning och stöd till såväl små och medelstora företagare som länders handelsinstitutioner och beslutsfattare. En annan viktig hörnsten är att ge utvecklingsländer möjlighet att få del av viktig kunskap om globala marknader, bedömningar av exportpotential, marknadsinformation och analyser.

Vem?

Sida stödjer International Trade Centre globalt

Hur mycket?

Sidas stöder ITC med 120 miljoner under fyra år; 2009 – 2012.

Resultat?

  • Efterfrågan på ITC:s webbaserade marknadsanalysverktyg ökade med 86 procent från 2009. 130 000 registrerade användare, från 221 olika länder.
  • Sex nya organisationer för kvinnliga kaffeodlare bildade i sex östafrikanska länder
  • En högkvalitativ handbok för bomullsexportörer (även on-line) och flertalet utbyten årligen mellan afrikanska och asiatiska bomullsaktörer har förbättrat villkoren, ökat kunskapen om marknadsvillkor för afrikanska bomullsproducenter och lett till flertalet konkreta affärer mellan afrikanska och asiatiska länder.
  • De minst utvecklade länderna får stöd för att kunna bli medlemmar i World Trade Organization
  • 82 företag i utvecklingsländer redo för att börja exportera sedan 2008
  • 441 företag har kunnat hitta köpare för sina produkter och sålt varor sedan 2008
  • 43 länder har sedan 2008 utvecklat strategier för handelsutveckling
  • 176 workshops, seminarier, forum och utbildningar hölls under 2010 med 6 568 deltagare, varav 2 235 var kvinnor

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />