Hivprevention Sydafrika: En kvinna lämnar blodprov i Sydafrika.

Genom SWHAP nås årligen cirka 20 000 anställda på svenskrelaterade företag i hälsoprogrammen.  Med familjer inräknade uppskattas 45 000 personer bli berörda.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

fakta

Svenska företag satsar på hållbart hiv och aids-program

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Vad?

SWHAP, Swedish Workplace HIV AIDS Programme startades 2004 av NIR, Näringslivets Internationella Råd och IF Metall. Idén handlar om att utveckla företagsvården och minska risken för hiv/aids. Från starten i Sydafrika har programmet spridits till svenska företag i Botswana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya, Namibia och Nigeria. SWHAP och företagen delfinansierar programmet under cirka tre år. Därefter fortsätter aktiviteterna fortsatt på företagets egen budget. I arbetet ingår att ge gratis vård och medicin och stöd till familjer. Aktiviteter som tar upp värden, beteenden, stigma och diskriminering präglar konceptet.

Varför?

Afrika, och framför allt de södra delarna av kontinenten, har drabbats hårt av hiv/aids. År 2007 uppskattade UNAIDS att runt 33 miljoner människor lever med hiv globalt sett. Av dessa bor cirka 67 procent i Afrika söder om Sahara. Botswana har flest hiv och aids smittade – nästan 24 procent i regionen. Därefter följer Sydafrika med 18 procent, Zimbabwe och Zambia på drygt 15 procent. Då hiv/aids drabbar hem och arbetsplatser samt skolor krävs ett helhetsgrepp. Genom att företag tar ett ansvar och arbetar preventivt kan sjukdomsförlopp bromsas i tid samt produktivitet och familjer räddas. 

Vem?

Programmet genomförs av företagen själva och modellen bygger på att involvera anställda, fackliga representanter, och chefer samt även på vissa ställen hela familjer.

Hur mycket?

Sverige har stött SWHAP från 2004 till 2008 med 24 miljoner kronor. Från 2009 utgick 48 miljoner SEK, som gäller till 2012.

Resultat?

  • SWHAP stödjer över 90 arbetsplatser i södra Afrika.
  • Årligen nås cirka 20 000 anställda på svenskrelaterade företag i hälsoprogrammen.  Med familjer inräknade uppskattas 45 000 personer bli berörda.
  • Tack vare tidiga insatser för hiv-smittade har produktionen inte drabbats. Det har i sin tur inneburit att de anställdas pensionsfond, för Atlas Copcos del, tar ut en lägre premie.  
  • Hälsoprogrammet intresserar många. Av de anställda i Sydafrika testar sig 80-90 procent.
  • Alfa Laval i Sydafrika har deltagit i programmet med 38 anställda sedan 2005. Företaget låg i topp, med hela 100 procents deltagande i provtagningarna varje år. Sedan 2006 har Alfa Laval i Sydafrika inga nya hiv-sjuka och inga dödsfall.
  • Efter delfinansieringens period är slut, många efter tre år, fortsätter programmen på företagen. Atlas Copco, Alfa Lava och Volvo i Sydafrika avslutade det finansiella samarbetet med SHWAP 2008 men är i full gång med de aktiviteter som programmet innebär.
  • Sedan starten 2004 är idag flera företag  involverade; ABB, Alfa Laval, Beckers, Assa Abloy, Autoliv, Atlas Copco, Ericsson, Hemocue, Metso,  Saab, Sandvik, Sanitas, Scania, SKF, Swedish Match, Tetra Pak, Trelleborg, Tussilago Kitchen, AB Volvo.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />