Bangladesh: Hamida Khatun med sin elvaåriga dotter Samia utanför skolan. Hamida har engagerat sig i skolan och nu hör den till de bästa i regionen.

Hamida Khatun med sin elvaåriga dotter Samia utanför skolan. Hamida har engagerat sig i skolan och nu hör den till de bästa i regionen.

Foto: Therese Arnstorp

Människan i centrum

Hamida Khatun i Bangladesh

Uppdaterad: 24 februari 2015

I Kazipur Primary School älskar barnen sin skola. Nu finns lärare på plats, rent vatten i brunnen och toaletter. Lösningen heter medborgarengagemang. Skolresultaten talar sitt tydliga språk.

Hamida Khatun har sin elvaåriga dotter Samia i skolan i den lilla byn utanför Jessore i sydvästra Bangladesh. Hon har bidragit till att barnen nu med glädje går till skolan varje dag. Genom att engagera mödrarna och lyssna till deras åsikter så har man nått bättre resultat.

 - Nu behöver jag inte längre tvinga Samia att gå till skolan. Hon är intresserad, och har lyckats få bra resultat, säger Hamida Khatun.

En attitydförändring har skett bland elever och föräldrar. Här, liksom på många andra skolor i Bangladesh, var det ett problem att barnen inte kom till skolan, och att de hoppade av i förtid. Man såg inte meningen med skolarbetet och tyckte att barnen gjorde bättre nytta hemma eller i arbete.

Transparency International Bangladesh, TIB  och deras lokala organisation i Jessore ligger bakom skolans framgång. Startskottet var en undersökning bland föräldrarna som visade klagomål på för få lärare, inga toaletter, för trånga lokaler och orättvis fördelning av stipendier.

TIB arbetar på flera sätt med påverkansarbete. Att engagera mammorna och göra dem medvetna om sina rättigheter och skolans skyldigheter var ett. Numera träffas alla mammor, rektorn, lärarna och skolans styrelse tre gånger per år.

 - Jag är mycket glad över vad vi har åstadkommit, säger Hamida. Våra barn är vår största tillgång, vi måste ta hand om dem. Därför engagerar jag mig i skolan.

Bland det första man tog itu med var bristen på lärare. Skolan har 500 elever, och hade anslag för fyra lärare. Men bara en arbetade – de andra dök upp oregelbundet. Den låga lönen tvingar många till extrainkomster, och engagemanget var i botten. Föräldraengagemanget har bidragit till att skolan nu har budget för sju lärare,  men också det blir många barn per klass och lärarna arbetar hårt för att kunna begränsa klasserna till max 40 barn.

 - Vi har en skolgård där barnen kan leka, förklarar rektorn.  Jag önskar att vi också kunde erbjuda skollunch, men det har vi inte råd med. Men vi har kommit en god bit på väg och förra året kunde vi ta emot handikappade barn.

 I Bangladesh har många områden problem med arsenik från berggrunden som tränger in i vattenbrunnarna. Skolan har därför numera en djupborrad brunn med rent vatten. Lektionerna bedrivs under mer lättsamma former, och barnen lär sig mer. Undervisningen kring hygien och livsstil uppskattas av alla.

Skolans ordförande berättar att under den period då de nationella proven görs, är det inte bara eleverna som är nervösa. Alla mammorna följer då sina barn till skolan, och väntar på skolområdet medan barnen skriver. Examensresultaten anslås sedan på skolan och de tre bästa eleverna premieras.

 - Dessutom ger vi också mammorna till de tre bästa eleverna premium, ler skolans ordförande förnöjt. På så sätt blir de ännu mer engagerade i barnens skolarbete.

Reparera vägen till skolan så att den inte blir till lervälling under monsunperioden, plantera träd så skolgården för skugga, fler latriner, ytterligare klassrum, ett bibliotek,  mer tävlingar, ja, det är ingen hejd på förslagen på vad som skulle göra skolan ännu bättre.  Men redan nu är den en förebild i regionen.

Hamida vill att Samia ska lyckas i skolan och få andra möjligheter än hon själv. Själv säger Samia att hon vill bli läkare, så att hon kan hjälpa andra barn.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />