Bangladesh: Fahima Begum Rupa vill att kvinnor ska ha möjlighet att göra allt, vid sidan av sina män. Hon fick många röster vid senaste valet och blev invald i lokala kommunfullmäktige.

Bangladesh: Fahima Begum Rupa vill att kvinnor ska ha möjlighet att göra allt, vid sidan av sina män. Hon fick många röster vid senaste valet och blev invald i lokala kommunfullmäktige.

Foto: Viktoria Isaksson

Fakta

Mer makt åt kvinnor genom utbildning och lån

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Organisationen Sabalamby Unnayan Samity (SUS) arbetar med utbildning, mikrofinans, hälsa och handikapp, mänskliga rättigheter, matsäkerhet, miljö, och kvinnors rättigheter. Arbetssättet är integrerat och holistiskt, vilket betyder att man arbetar med flera olika ingångar (utbildning, medvetandegörande, hälsa, organisering, våld mot kvinnor etc). I det här området råder stor brist på samhällsservice, därför arbetar SUS med att stötta människor att kräva sina rättigheter.

SUS arbetar i tre distrikt i nordöstra Bangladesh: Netrakona, Sunamganj och Mymensingh och där finns man i 18 subdistrikt, upazilas. Här finns haor-området, en enorm våtmark som är översvämmad stora delar av året under monsunen och här ligger också enorma risfält som när de översvämmas blir som hav och där det ofta bildas stora vågor som kan slå sönder hus, spola bort vägar, boskap och även människor. Sammanlagt når SUS drygt 800 000 människor.

Vem?

Svensk samarbetsorganisation är Vännernas samfund/ Kväkarhjälpen som söker medel från Sida via Svenska missionsrådet men också stödjer med insamlade medel.

Hur mycket?

Svenska missionsrådet stöder projektet med 2 477 880 kr mellan 2012 och 2015. Tidigare har projektet fått stöd via Forum Syd.

Resultat

  • Kommittéer för att motverka våld mot kvinnor har bildats i flera byar och distrikt. Syftet med dem är att ge juridiskt stöd till kvinnor som utsatts för brott mot sina mänskliga rättigheter och skapa medvetenhet om våld mot kvinnor.
  • Under 2010 rapporterades 211 brott om våld mot kvinnor, till exempel tortyr på grund av för liten hemgift, kidnappning, våldtäkt och fysisk och psykisk tortyr. Av dessa har 97 förhandlas i shalishi, medling i byarna, 21 kommer att bli föremål för medling och fem har hamnat i domstol.
  • 2010 hade SUS 100 förskolor med 3 000 elever i 93 byar. 127 elever hoppade av olika skäl av men resten fullföljde. 856 elever har nu fortsatt sina studier i olika kommunala och privata skolor.
  • SUS har 30 220 medlemmar i sina mikrofinansprogram. Totalt har man lånat ut 34,2 miljoner kronor varav 19,6 miljoner är obetalda. Totalt sparande är 6,4 miljoner kronor.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />