Arbete på abortklinik i Kenya

Att kunna göra abort säkert och lagligt på klinik är räddningen för många utsatta kvinnor. Under 2009 genomfördes över 1,4 miljoner säkra aborter, mer än sex gånger så många som 2005.

Foto: Samuel Maina

Fakta

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Vad?

International Planned Parenthood Federation (IPPF) är den globalt ledande organisationen inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Målet är en värld där alla graviditeter är önskade och där människor har god hälsa och där kvinnor, män och ungdomar lever fria från hiv och aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. IPPF har medlemsorganisationer i 151 av världens alla länder (i Sverige är det RFSU) och aktiviteter i 173 länder.

Organisationen koncentrerar sitt arbete kring fem huvudfrågor: ungdomar, tillgång till service, hiv och aids, abort och mödrahälsa samt påverkansarbete. IPPF hjälper sina medlemmar att ha hög kapacitet och professionalitet och med finansiering av viss verksamhet. Medlemsorganisationerna i sin tur arbetar direkt på plats i länderna där de bland annat driver kliniker, organiserar och mobiliserar ungdomar, påverkar beslutsfattare och regeringar och stödjer speciellt fattiga och marginaliserade att få och kunna kräva sina sexuella rättigheter. Sverige var med och startade IPPF 1952.

Vem?

Sverige stöder International Planned Parenthood Federation globalt.

Hur mycket?

Sidas stöd omfattar 350 miljoner under två år; 2010 – 2012. Stödet utgör 17 procent av programmets totala finansiering.

Resultat?

 • Tillgången till service relaterad till sin sexuella och reproduktiva hälsa har ökat. Mellan 2005 och 2009 fick 158 miljoner människor har fått vård och service och 251 miljoner besök noterades på klinker eller vårdinrättningar; 70 procent av dessa tillhör de allra fattigaste.
 • Allt fler känner till och åtnjuter rätten till sin sexualitet och sin kropp och allt fler ungdomar kan göra välinformerade val.
 • Abort har blivit allt mer lagligt accepterat och kan utföras säkert i allt fler länder.
 • Kraftigt ökat utbud och tillgång till service som rör sexuella och reproduktiv hälsa både i räckvidd i antal personer och i att nå de mest utsatta och fattiga i samhällena.
 • Påverkansarbete har ökat i intensitet: sedan 2005 har 280 framgångsrika nationella politiska initiativ lett till positiva lagändringar för att stödja sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Kapaciteten av medlemsorganisationerna har stärkts genom utbildningsåtgärder för att bland annat öka kvalitet på vården, hitta bättre arbetsmetoder och effektivare kunna nå de svagaste grupperna i respektive samhälle men också för att stärka deras administrativa kapacitet.
 •  97,9 procent av medlemsorganisationerna bedrev påverkansarbete för att öka servicen till unga under 2009.
 • Genom sin expertis och banbrytande metoder inom SRHR (många gånger är IPPF:s medlemmar de enda som ger sådan service) så påverkas och stärks de nationella hälsosystemen, dess personal och länders policyer i dessa frågor.
 • Hiv och aids blir allt mer integrerat i medlemsorganisationernas arbete med sexuella och reproduktiv hälsa
 • 621 miljoner kondomer distribuerades
 • Under 2005-2009 har 36 procent av all IPPF-service som handlar om hiv och aids sjudubblats
 • Under 2009 genomfördes över 1,4 miljoner säkra aborter, mer än sex gånger så många som 2005
 • 3,9 miljoner kvinnor fick abortrelaterad service varav närmare 42 procent var ungdomar (jämför med 2005 då det var 29 procent)

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />