Människan i centrum

Donatha Tibuhwa i Tanzania

Uppdaterad: 10 februari 2015

Det är varmt inne i laboratoriet trots att luftkonditioneringen är på. Runt borden står grupper av unga studenter som plockar ut DNA från jästsvampar. De är alla studenter i mikrobiologi och har Dr Donatha Tibuhwa som handledare. Hon går runt mellan grupperna, visar och förklarar.

– Håll pipetten lite snett så går det lättare att få ut vätskan, förklarar hon. Killarna lyssnar uppmärksamt. Jag tycker om att undervisa, säger hon, då vet jag att kunskapen inte stannar hos mig.

Donatha är en glad och öppen kvinna med en passion för svampar. Hon påbörjade sin doktorutbildning 2003 i ämnet afrikanska kantareller. Idag identifierar, karaktäriserar och klassificerar hon svampar och hennes forskning har gett väldigt tydliga resultat.

– För tio år sedan fanns det inte en enda svampodlare i Tanzania. Nu finns det över 4 000. Det innebär att så många fler familjer får bättre och mer näringsriktig mat. I slutändan handlar det såklart om att människor får ett bättre liv, förklarar Donatha.

Genom Donathas forskning har fyra olika vilda svampar till anpassats för odling, till exempel ostronskivling som är en mycket näringsrik svamp. Totalt produceras idag cirka 1 000 ton ostronskivling. Praktiskt går det till så att man tar stammar och sporer från de vilda svamparna och testar hur de utvecklas i olika miljöer i laboratoriet.

– Tanzania har ett väldigt gynnsamt klimat för att odla svamp och ett stort antal vilda svampar som är mycket näringsrika och också användbara för framställning av olika mediciner. Men traditionen har inte funnits där, svamparna har vuxit i det vilda utan att någon dragit nytta av dem, säger hon.

En viktig del av programmet är distribution av sporer och utbildning i svampodling av jordbrukarna runtom i landet för att öka volym och försäljning

– När vi hittat de mest gynnsamma förutsättningarna distribuerar vi svampsporer som utsäde till jordbrukare och utbildar dem samtidigt i hur man får bra resultat. På så sätt kan de få fart på sin odling, dels för eget bruk men många kan också tjäna en del på att sälja vidare, förklarar Donatha. Med rätt förutsättningar får man också flera skördar per år, vilket inte varit möjligt tidigare, fortsätter hon.

Det svenskstödda forskningsprogrammet i Tanzania har pågått sedan 70-talet och visar på resultat inom flera områden – ett vaccin mot hiv har forskats fram och testas nu, förnyelsebar energi genom återvunna biologiska restprodukter som bränns och genererar elektricitet samt nya metoder för fiskodling som gett en tiofaldig produktivitetsökning är några exempel – utöver Donathas svampar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />