Människan i centrum

Dannys Vieco Jiménez i Colombia

Uppdaterad: 10 februari 2015

Dannys Vieco Jiménez är ett levande exempel på att förändring är möjlig. Med oddsen mot sig har hon studerat och arbetar nu med att utbilda sina landsmän i mänskliga rättigheter och är en anlitad resurs i fredsförhandlingarna.

”Välkommen doctora!” Värmen i kramarna från dem som Dannys Vieco Jiménez träffar på gatan i den enkla stadsdelen Las Mercedes i staden El Copey i norra Colombia går inte att ta miste på.

 - Jag har egentligen inte någon doktorsgrad, men alla kallar mig ”doctora”, skrattar hon.

Däremot har hon lyckats skaffa en dubbel universitetsexamen, i social kommunikation och i mänskliga rättigheter. Som vuxen kvinna och mor till fyra barn. Idag arbetar hon för organisationen Red de Mujeres Cristianas por la Vida y por la Paz (Kristna kvinnors nätverk för livet och freden) med att öka kunskapen hos andra om vilka rättigheter de har och hur de kan utkräva dem. I Las Mercedes är majoriteten av alla boende internflyktingar, människor som fått fly från sina hem på grund av den väpnade konflikten i Colombia. Dannys berättar stolt om hur kvinnor som förlorat sina män i konflikten lyckats resa sig igen och förändra sina liv, studera, skaffa jobb och försörja sina barn.

- Jag är själv ett exempel på att det går. Jag kommer från en ursprungsfolksbakgrund och i min familj förbereddes bara kvinnorna för att kunna gifta sig och få barn. Nu har jag och min man kunnat ge våra fyra barn universitetsutbildning, säger hon.

Organisationen Red de Mujeres Cristianas por la Vida y por la Paz ingår i det svenskstödda nätverket Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP (Kvinnor för fred). Organisationen har haft en hög svansföring och lyckats påverka flera politiska processer. Nu blir de ofta tillfrågade när det behövs en ”kvinnlig” röst i olika politiska sammanhang. Om bara ett par dagar ska Dannys medverka på ett stort forum i huvudstaden Bogota där man ska diskutera politiskt deltagande efter en eventuell fredsöverenskommelse vid högnivåförhandlingar som pågår på Kuba.

- Kvinnor behövs i fredsförhandlingarna. Vi är ofta mer toleranta, vi kan diskutera, dra slutsatser, föra dialog, göra åsiktsskillnader tydliga och hitta lösningar. Det är bara utifrån alla de olika synvinklarna som vi kan hitta sätt att skapa fred, säger hon.

Att samarbeta med de andra allierade i IMP har gett den egna organisationen synlighet och trovärdighet, säger hon. Idag blir de ofta inbjudna att delta i olika sammanhang och de har självförtroende nog att uppvakta ministrar och andra politiker. I Las Mercedes har organisationen kunnat bygga en samlingslokal där man håller utbildningar, i såväl frågor kring rättigheter som i praktiska kunskaper i olika hantverksyrken för att kunna komma vidare och skapa sig en bättre ekonomisk tillvaro.

- I den här stadsdelen har ledare för organisationer dödats av väpnade grupper vid flera tillfällen. Nu vågar man återigen börja organisera sig, säger Dannys.

Inför de samlade i salen håller hon ett brandtal om en av anledningarna till denna nya hoppfullhet – lag nummer 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Lagen antogs i juni 2011 och ger alla som på olika sätt är offer för den väpnade konflikten rätt till kompensation.

Det finns fortfarande många problem att lösa i Las Mercedes. Som en väg ut ur fattigdomen rekryteras pojkar och flickor till kriminella gäng, gerilla och paramilitära grupper och många barn prostituerar sig längs med den stora motorväg med tunga transporter som går igenom El Copey.

- Kvinnor är ofta extra utsatta i konflikten, bland annat genom det sexuella våld som det talas mycket tyst om i det här landet. Våldet är systematiskt och vi måste ena oss för att se till att bli av med roten till denna situation som gjort oss till offer i femtio år. Det är dags att sätta nya skott, vattna med mycket kärlek och sedan skörda för att hitta nya utvägar, säger Dannys.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />