Bertha Mbile arbetar som sjuksköterska vid Panzisjukhuset i DR Kongo. Efter att själv fått vård bestämde hon sig för att hjälpa andra i samma situation.

Panzisjukhuset byggdes 2002 och erbjuder gynekologisk specialistvård till 3 000 kvinnor per år som utsatts för sexuellt våld eller med svåra förlossningsskador.

Foto: Johan Agén

Fakta

Mödravård i Kongo

Uppdaterad: 6 augusti 2014

FN:s millenniemål slår fast att mödradödligheten ska minska med 75 procent till 2015. Men än så länge går utvecklingen trögt och mer resurser behövs för att nå verklig förändring. Orsakerna bakom det höga antalet dödsfall är osäkra aborter, kraftiga blödningar, högt blodtryck och infektioner i samband med förlossning.

I östra DR Kongo används sexuellt våld som en del i krigsföringen. De brutala övergreppen orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. På grund av bristande mödravård drabbas även många kvinnor av svåra förlossningsskador som gör det svårt att leva ett normalt liv.

Panzisjukhuset i Bukavu byggdes 2002 och erbjuder gynekologisk specialistvård till kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller med svåra förlossningsskador. Sjukhuset erbjuder också psykosocialt och juridiskt stöd.

Vem?

PMU och den lokala pingströrelsen CEPAC.

Hur mycket?

Sida stöder PMUs Kongoprogram med 22,5 miljoner kronor 2009–2011. Panzisjukhuset är en del av programmet.

Resultat

  • Panzisjukhuset har 450 bäddar och tar emot cirka 3 000 kvinnor per år, varav cirka 2 000 har utsatts för sexuellt våld. Detta är det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla grava gynekologiska skador och patienter refereras även hit från närliggande provinser och grannländer

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />