Aura Elenas bror Ruben försvann 1984 då fyra okända män misshandlade honom och förde bort honom. Idag kämpar Aura Elena Farfán för upprättelse och försoning.

Aura Elenas bror Ruben försvann 1984 då fyra okända män misshandlade honom och förde bort honom. Idag kämpar Aura Elena Farfán för upprättelse och försoning.

Foto: Alva Azócar

Fakta

Skydd av människorättsförsvarare i Guatemala

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Trots att 16 år gått sedan fredsavtalet undertecknades sker fortfarande attacker mot människorättsförsvarare i Guatemala. År 2011 mottog åklagarmyndigheten 159 anmälningar gällande sådana attacker. Flera mord på människorättsförsvarare skedde samma år. Enligt FNs MR-kontor i Guatemala har några myndigheter en tendens att söka underminera människorättsförsvarares legitimitet och kriminalisera deras aktiviteter. Uttryck för sådana tendenser syns även i massmediadebatten.

Både FN och EU har betonat vikten av människorättsförsvarares arbete för främjandet av demokratisk utveckling och respekten för mänskliga rättigheter. Staterna har därför särskild skyldighet att skydda människorättsförsvarare, men Guatemala är ett exempel på länder där detta inte efterlevs i praktiken.

Kristna Fredsrörelsens har sedan 2001 årligen skickat fyra fredsobservatörer från Sverige till Guatemala för att medfölja hotade guatemalanska människorättsförsvarare i deras arbete. Syftet är att skydda och avvärja attacker så att människorättsförsvararna kan utföra sitt arbete.

Aura Elena Farfán är en av de människorättsförsvarare som Kristna Fredsrörelsen medföljer. I mer än tio år har fredsobservatörerna funnits vid hennes sida vid utgrävningar av massgravar och rättegångar, däribland under den historiska domen för massakern i Las Dos Erres 1982 som utplånade ett helt samhälle.

Vem?

Kristna Fredsrörelsen, genom programmet ”Fredstjänst och Internationell Medföljning” har fyra fredsobservatörer från Sverige i Guatemala för att medfölja hotade guatemalanska människorättsförsvarare i deras arbete. En koordinatör i Guatemala City samordnar arbetet. Kristna Freds ingår i sammanslutningen ACOGUATE.

Hur mycket?

Sida stöder programmet med 996 900 kr år 2012.

Resultat

  • 21 organisationer, grupper och samhällen medföljs av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer under år 2012
  • Totalt medföljs 280 människorättsförsvarare av ACOGUATE, varav 110 kvinnor och 170 män.
  • Programmets tematiska fokusområden är repression riktad mot människorättsförsvarare och organiserad civilbefolkning, försoning, sanning, rättvisa och gottgörelse för offer och överlevare i de väpnade konflikterna. Programmet fokuserar även på ursprungsfolks rättigheter gällande mark och naturresurser samt kvinnliga MR-försvarares specifika situation.
  • Två av Kristna Fredsrörelsens medföljda organisationer har väckt åtal för folkmord mot ex- diktatorn José Efraín Ríos Montt och ledande personer i hans regering, däribland den dåvarande försvarsministern, och sedermera diktatorn, Oscar Humberto Mejía Victores.
  • Kristna Fredsrörelsen har även medföljt en människorättsförsvarare som har drivit ett rättsfall för massakern i samhället Las Dos Erres 1982 då 201 personer mördades. Fyra före detta militära specialsoldater dömdes i augusti 2011 till 6 060 års fängelse vardera.
  • En betydande mängd människorättsförsvarare som medföljs har uttryckt tacksamhet för det arbete Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer genomför. En signifikant andel av dessa har uttryckt att deras arbete inte hade varit möjligt utan den internationella närvaron.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />