Moldavien: Artiom arbetar som kommunikatör och lobbyist på GenderDoc; den enda organisation i Moldavien som arbetar för homo-bi- och transpersoners rättigheter.

Artiom arbetar som kommunikatör och lobbyist på GenderDoc; den enda organisation i Moldavien som arbetar för homo-bi- och transpersoners rättigheter.

Foto: Nicolae Cushchevici

fakta

Homo-, bi- och transpersoners rättigheter i Moldavien

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Enligt moldavisk grundlag är det inte förbjudet att leva som homo- bi- eller transperson i Moldavien men motståndet är mycket stort och toleransen är låg. Personer som är öppna med sin sexualitet utsätts ofta för diskriminering och direkta hot. Organisationen GenderDoc är den enda aktören i landet som bedriver påverkans- och lobbyarbete för att öka toleransen för fri sexuell läggning i samhället.

Vem?

GenderDoc stöds av Sida via Civil Rights Defenders. Organisationen får även stöd från USA, Sverige, Holland, ILGA Europe och Belgien.

Hur mycket?

Sida finansierar GenderDoc via Civil Rights Defenders med 645 000 kr mellan 2010 och 2012.

Resultat

GenderDoc bedriver både påverkansarbete för homo- bi- och transpersoners rättigheter och erbjuder service i form av hälsovård och rådgivning. I dagsläget drar cirka 2000 personer nytta av organisationens tjänster. Påverkansarbetet sker dels genom kommunikation och dels genom juridiska processer där man systematiskt anmäler övergrepp och diskriminering. I juli 2013 vann man till exempel i första instans en anmälan mot det diskriminerande beslutet att bannlysa homosexuella i Balti då domstolen fann att beslutet stred mot grundlagen.

En kommunikations- och påverkansplan har tagits fram vilket har lett till att frågan oftare debatteras i massmedia och bland olika intressentgrupper som till exempel politiker. Att en av medarbetarna på organisationen öppet erkänt sin homosexualitet i media har starkt bidragit till att öppna debatten. Pridefestivalen arrangerades i huvudstaden Chisinau för tolfte året i rad 2013, med aktiviteter som fotoutställning, debatter, speakers corner och en marsch genom centrala staden som avslutning. Ett hundratal personer deltog.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />