Sudan: The Capacity Building Trust Fund, som stöds av Sverige, introducerades som ett av sätten att bekämpa korruption inom det nationella regeringslönesystemet. Och frukterna av systemet är synliga för alla menar Arsenio.

The Capacity Building Trust Fund, som stöds av Sverige, introducerades som ett av sätten att bekämpa korruption inom det nationella regeringslönesystemet. Och frukterna av systemet är synliga för alla menar Arsenio.

Foto: Abu Baker Muwonge

Fakta

Minskad korruption i Sydsudans statsförvaltning

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Efter inbördeskriget 2006, fanns få formella institutionella strukturer i södra Sudan. Servicen till befolkningen var nästintill obefintlig och människor var svårt påverkade av kriget. Sedan dess har stora framsteg gjorts och många viktiga delar av regeringen är nu på plats. Successivt decentraliseras resurser lokalt. Allt fler välutbildade män och kvinnor tar plats i centrala statliga funktioner.

Men de flesta offentliga institutioner består fortfarande av otillräckligt utbildad personal som saknar nödvändig arbetslivserfarenhet, ca hälften av posterna blir inte tillsatta. Myndigheter har etablerats i rask takt ofta med otillräcklig organisation ramverk, infrastruktur, utrustning och informationssystem. Dessutom är korruption ett stort hinder för utveckling och demokratisering.

Regeringen i södra Sudan har begärt att Sverige tillsammans med en grupp andra länder stödjer kapacitetsutveckling inom den offentliga förvaltningen i södra Sudan genom bidrag till fonden Capacity Building Trust Fund (CBTF). Syftet är att genom en effektivare offentlig förvaltning och minskad korruption förbättra södra Sudans förmåga att komma ur fattigdom och att öka välfärden i landet.

Vem?

CBTF leds av en styrkommitté (SC) där regeringen i södra Sudan har en ledande roll. Sverige är en av två givarrepresentanter i SC. Det gemensamma Joint Donor Team (JDT) som består av sex givare utgör sekretariatet för CBTF. En privat entreprenör har anställts för att vara ekonomiansvarig; (Financial Management Agent, FMA).

Hur mycket?

Sida bidrar under 2010 - 2011 bidra med ca 24 000 000 till CBTF och sex andra givare ger lika mycket vardera.

Resultat?

  • Det finns nu en tydlig kunskap om hur många offentliga tjänstemän som finns på regeringens lönelista (22 500 personer mot budgeterade 32 000) och i de tio staterna i södra Sudan (96 500 offentliga tjänstemän finns på lönelistan av de uppskattade 120 000).
  • Löner för personal i 49 av 51 regeringsinstitutioner, hanteras nu med hjälp av ett nytt och bättre system som förhindrar korruption och säkerställer att rätt löner betalas ut regelbundet.
  • På samma sätt hanteras lönen för 250 av 341 institutioner i de tio staterna i södra Sudan, med 96.549 anställda med hjälp av detta nya system.
  • Alla tio staterna kan nu leva upp till som krävs för att ladda in sina löneuppgifter varje månad till en säker webbplats, sammanställa innehållet varje månad för att ge regeringens övervakningskommitté en rapport.
  • Mer än 250 löneutbetalare, som har utbildats kan nu på ett effektivt sätt fullgöra sina funktioner och de flesta institutioner kan köra sina månatliga löner utan stöd av internationellt bistånd.
  • Den nybildade institutionen Government Accountancy Training Centre (GATC), som är viktig för att bygga goda styrelseformer i södra Sudan, stärks.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />