Människan i centrum

Arsenio Beda Ladu i Sydsudan

Uppdaterad: 6 februari 2015

I Afrikas yngsta nation, Sydsudan, är korruption vanligt; statliga medel försvinner och pensioner och löner betalas inte ut som de ska. Detta drabbar tjänstemän som Arsenio Beda Ladu, lärare på Buluk Primary School i Juba.

 - Korruption är inte bara skadligt för enskilda individer, utan för samhället som helhet, säger Arsenio Beda Ladu. Det måste finnas kontroll och insyn hela vägen från toppen till gräsrotsnivån. Det händer att människor inte får sin pension alls, eller väldigt sent. Dessutom stämmer inte antalet lärare på lönelistan med verkligheten.

Arsenio som också kallas "Mwalimu" - swahili för "lärare" - beskriver korruption som ”att neka människor deras rättigheter”. Enligt Arsenio, skapar förseningarna av löneutbetalningarna utrymme för korruption och påverkar de redan magra löner som tjänstemän som Arsenio har.

Fram till för tre månader sedan, brukade Arsenio få sin månadslön först efter två månaders arbete.

 - Utbetalning av löner har alltid varit svårt. För vissa lärare tar det upp till sex månader innan utbetalningen kommer , säger han.

Att försörja en familj med sju barn är en utmaning för Arsenio. Han betalar för sina barns skolavgifter, sjukvård och medicin, boende, mat och kläder och han försörjer också sin fru, utöver sina egna behov.

 - Det var riktigt dåligt ställt, när mina barn blev sjuka. Jag lånade pengar för att betala sjukhusräkningar. Lånade pengar med ränteavgifter.

Ibland var han tvungen att be om pengar:

Jag hade inte ens råd att köpa mat till familjen, naturligtvis var sparande uteslutet och ändå jobbar jag varje dag.

 Arsenios problem skulle komma att lösas med ett datasystem för löneutbetalningar. Genom det nya datoriserade lönesystemet får lärarna äntligen sina löner i tid och korruption minskar.

  - För mig personligen är det här datasystemet det bästa sättet, tycker Arsenio. Regeringen bör fortsätta med det här projektet.

 Systemet introducerades genom The Capacity Building Trust Fund, som stöds av Sverige, som ett av sätten att bekämpa korruption inom det nationella regeringslönesystemet. Och frukterna av systemet är synliga för alla menar Arsenio:  

- För tre månader sedan började saker och ting förändras. Jag började få min lön i tid.

 Arsenio är stolt över sitt yrke och känner att han var född till lärare; han skulle aldrig ha tagit något annat jobb.

 - Jag är stolt över att vara lärare. Det är inte lätt, men vi lärare finns här för att tjäna landet; varje lärare bygger nationen. Att bygga en nation börjar från grunden; barnen.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />