Tanzania: Amabilis Batamula är programledare för TV-programmet Ruka Juu. I TV-programmet tävlar ungdomar i entreprenörskap.

Mitt jobb är mer än vanlig journalistik, säger Amabilis Batamula från Tanzania. Jag berättar inte bara en historia, jag kan faktiskt bidra till att unga människor får en hållbar försörjning.

Foto: Goodluck Mushi

Fakta

Kommunikation ökar ungas sysselsättning

Uppdaterad: 14 juli 2014

I Tanzania är 65% av befolkningen under 25 år. Regeringen satsar på att få alla unga att avsluta grundskola men andelen som hoppar av är fortfarande stor och många unga har svårt att hitta jobb. Bara 6% av de under 25 år har en formell anställning. Det är också svårare för unga att få tillgång till lån och försäkringar. För att stimulera entreprenörskap och företagsamhet hos ungdomar startades 2011 TV-showen Ruka Juu – ”Upp och hoppa!” på Swahili. Initiativet är en utveckling av kommunikationssatsningen Femina HIP som sedan 12 år diskuterar sex, samlevnad, hiv och aids öppet genom magasin, TV-shower och radio. Ruka Juu startade efter efterfrågan från Feminas tittare eftersom kopplingen mellan utsatthet för hiv och brist på sysselsättning och inkomst är tydlig.

Ruka Juus programidé var att låta sex unga entreprenörer tävla om en prissumma att investera i företaget och en utbildning i entreprenörskap vid Dar es Salaams universitet. De tävlande testades i grenar som företagsekonomi, marknadsföring, kundvård och att attrahera finansiärer.

Vem?

Femina HIP Multimedia platform. Femina samarbetar bland annat med Financial Sector Deepening trust kring Ruka Juu.

Hur mycket?

Sida stöder Femina HIP med 90 miljoner 2006–2013.

Resultat Ruka Juu?

  • Ruka Juu hade 3,1 miljoner tittare (12,5% av befolkningen)
  • 22 000 personer engagerade sig i programmet via sms, dels genom att rösta på kandidaterna eller att svara på veckans fråga. 12 000 av sms svarade på veckans fråga som kunde handla om entreprenörskap eller hiv och aids.
  • Feminas kontaktdatabas (personer som på olika sätt håller kontakt och får löpande information från programmet) ökade från 3 100 till 12 200.
  • Programmet har genomfört kvalitativa utvärderingar i fokusgruppsform som visat att kunskapen om hur man startar företag ökat bland de som tittat. Ökningen hos kvinnor var något större än hos männen. I fokusgrupperna har tittarna också utryckt önskemål om fler program. Några exempel finns på personer som startat egna företag med inspiration av Ruka Ju.

Övergripande resultat Femina HIP

  • Hiv/aids bland ungdomar mellan 15–19 år har minskat från två procent 2003–04 till en procent 2007–08. Det är omöjligt att mäta hur mycket FEMINA HIP bidragit till detta men åtta procent av kvinnorna i Tanzania och nio procent av männen rapporterade att de hade sett eller lyssnat på programmet innan den statistiska undersökningen gjordes 2007–08.
  • Enligt studier känner 42 procent av Tanzanias population till FEMINA HIP:s produkter. Varje vecka läses tidningen Fema av 2,8 miljoner människor, vilket gör den till den mest lästa i landet. Tidningen Si Mchezo! som är mer inriktad på frågor kring hiv/aids läses av 2,6 miljoner tanzanier. 95 procent av de tillfrågade läsarna sade i en studie att Si Mchezo! har haft en positiv inverkan på deras sexual och hälsoval. TV showen har 1 miljon trogna tittare och ses då och då av 3,4 miljoner personer, 37 procent av dem är mellan 15 och 24 år gamla.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />