Bild för Biståndsbarometern Miljö och Klimat

Fotograf Sida

Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar. Här presenterar vi resultatet av det svenska biståndet genom Sida inom miljö- och klimatområdet 2014.

Biståndsbarometer

Miljö och klimat

Uppdaterad: 15 oktober 2015

De globala miljö- och klimatutmaningarna är omfattande då planetens långsiktiga överlevnad är hotad, liksom människors hälsa och välfärd. Ett globalt samarbete är avgörande då miljöutmaningarna till stor del är gränsöverskridande. Miljö- och klimatområdet är viktigt för Sverige, och av Sveriges bistånd gick 2,1 miljarder kronor till insatser med miljö och klimat som huvudsyfte år 2014. Här presenterar vi några av resultaten.

Biståndsbarometern Miljö och klimat 

Biståndsbarometer Miljö och Klimat liten bild


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />