Biståndets resultat

Biståndsbarometer

Uppdaterad: 25 juni 2015

Biståndsbarometern ger en tydlig indikation på hur utvecklingen inom flera utvalda biståndsområden går och gör resultaten av det svenska biståndet tydligt. Biståndsbarometern lanseras kontinuerligt och varje barometer riktar in sig på ett område inom biståndet.

Biståndsbarometern kompletterar den redovisning av det svenska biståndet som görs i Sidas årsredovisning.

Biståndsbarometern Miljö och klimat

Biståndsbarometern för miljö och klimat beskriver de globala miljö- och klimatutmaningarna. Ett globalt samarbete är avgörande då miljöutmaningarna till stor del är gränsöverskridande. Miljö- och klimatområdet är viktigt för Sverige, och av Sveriges bistånd gick 2,1 miljarder kronor till insatser med miljö och klimat som huvudsyfte år 2014. Barometern redovisar ett urval resultat av det svenska stödet på området samt exempel på hur vi arbetar.

Biståndsbarometern Demokrati

Biståndsbarometern för demokrati och valprocesser beskriver en del av det totala biståndet för demokrati, mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning. Barometern är inriktad på hur svenskt bistånd bidragit till att stödja politiska processer och aktörer; val, parlament, politiska partier, och opinionsundersökningar. Det civila samhällets organisationer är också viktiga, och får betydande stöd. 

Biståndsbarometern Humanitärt

Biståndsbarometern - Humanitärt bistånd visar att Sverige är den femte största bilaterala, humanitära givaren i världen och fokuserar på utvecklingen inom det humanitära biståndet från Sverige genom Sida. Det humanitära biståndet omfattar stöd till livräddande sektorer såsom skydd, hälsa, vatten och sanitet, utbildning, förnödenheter som kläder och filtar, mat samt försörjningsmöjligheter. Analysen täcker 2014 och resultaten rör 2013.

Biståndsbarometern Jämställdhet

Biståndsbarometern för jämställdhet beskriver övergripande hur Sida arbetar med jämställdhetsbistånd. Resultaten som redovisas för jämställdhet gäller för respektive strategiperiod, vilket i de flesta fall är sedan 2009.

Biståndsbarometern Hälsa

Biståndsbarometern Hälsa fokuserar på utvecklingen inom hälsoområdet. Hälsobistånd omfattar framförallt stöd till mödrahälsovård, barnhälsovård och hiv/aids. I denna upplaga av Biståndsbarometern tittar vi närmare på resultaten och Sveriges stöd kring mödrahälsovård. Resultaten rör främst 2012.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />