Busan logga

Foto: BusanHL4

internationellt samarbete

Busandeklarationen

Uppdaterad: 23 maj 2014

I slutet av 2011 hölls det fjärde – och sista – högnivåmötet runt biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea. Privatsektorns roll samt transparens var enligt många två viktiga steg framåt som togs på mötet. Men samtidigt uteblev mer konkreta lösningar på de grundläggande problem som finns inom biståndet.

Den nya samarbetsformen med åtta byggstenar (building blocks) var ett konkret initiativ från mötet. Byggstenarna utgör frivilliga sammanslutningar av aktörer som har kommit överens om specifika åtaganden. Det innebär att det krav på konsensus som länge präglat biståndssystemet slopas. Istället ger det nya möjlighet för grupper som vill jobba vidare med en viss fråga.

Sidas fortsatta fokus efter Busan handlar om att främst satsa sina resurser på tre områden: resultat, transparens och näringsliv. En post-Busanagenda har initierats för hur Sida ska anpassa sin verksamhet utifrån de åtaganden man gjort. En viktig princip blir att fokusera på olika underområden, för att se till att man använder resurserna så effektivt som möjligt. Sida ska även söka synergier med redan pågående egna aktiviteter, samt med internationella processer, såsom post-Milleniemålen.

Fokus på resultat blir fortsatt viktigt i de projekt och program som Sida finansierar, vilket lyfts fram i Sidas nya riktlinjer för insatshantering från mars 2012. Sida arbetar även för att bättre kunna analysera resultaten och att kommunicera dem. Det pågår även ett arbete med att ersätta de nuvarande samarbetsstrategierna för länder och regioner, med resultatstrategier.

Vad gäller förbättrad transparens är målet att öka transparensen när det gäller användandet av resurser, främst genom en förbättrad tillgång till information om internationella biståndsflöden. Allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet görs tillgängligt på webbplatsen Openaid.se. Tillgången till data och dokument har ökat bland annat genom att möjliggöra för andra myndigheter att ladda upp data till Openaid.se. Arbete har även inletts med att undersöka hur Sida skulle kunna geokoda insatsdata för att skapa mer detaljerade kartor över biståndet. En ny öppen standard för elektronisk publicering av information om ekonomiska tillgångar genom utvecklingssamarbete tas också fram. Sida arbetar även brett med transparensfrågan i multilaterala organisationer, t.ex. genom att kräva intern revision i några av de största FN-organen.

När det gäller den privata sektorn fortsätter Sida sin satsning på att utveckla mer innovativa finansiella mekanismer samt att stärka dialogen mellan industrin och regeringen om hur samarbetet kan bidra till att båda aktörerna når sina mål.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />