Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats och kan därför säkerställa att de även får sin andra och tredje dos.

Vaccinering är en viktig komponent i UNICEFs program i DRC. Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats så att de kan se till att de även får sin andra och tredje dos.

Foto: UNICEF DRC, Cornelia Walther

Internationellt samarbete

Svenskt bistånd via FN

Uppdaterad: 26 januari 2018

Nästan 30 procent av Sidas totala utbetalningar under 2016 gick till FN-organ som UNDP, UNICEF, UN OCHA och UNHCR och andelen har ökat under det senaste decenniet.

Inte sedan FN skapades har världen varit i lika stort behov av att hitta globala lösningar för att lösa allt mer komplexa problem och svåra konflikter. FN arbetar bland annat för att nå långsiktiga lösningar till de underliggande orsakerna, till exempel fattigdom och marginalisering.

Sida kan med sitt omfattande stöd till FN nå de mest utsatta människorna, även i länder där Sverige inte har bilateralt utvecklingssamarbete. Biståndet blir mer effektivt när givarländerna samverkar via FN eftersom det minskar den administrativa bördan på samarbetsländernas institutioner och lokala organisationer. FN:s arbete har ett tydligt fokus på de frågor som finns med i ländernas egna utvecklingsplaner.

I framtiden förväntas en allt större del av utvecklingsarbetet bedrivas i instabila och svaga länder samt i konfliktmiljöer. FN:s erfarenhet av konflikthantering och fredsbyggande arbete gör att organisationen har kapacitet och organisation för att arbeta även i mycket svåra miljöer.

En stor del av det svenska stödet till FN är inte öronmärkt, vilket är viktigt eftersom det gör det möjligt för FN att planera långsiktigt och strategiskt, samt agera snabbt i kriser.

Arbetet med att reformera och stärka FN pågår kontinuerligt och där spelar Sverige en aktiv roll. Det handlar bland annat om ökad öppenhet och bättre samordning.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />