Tre pojkar i skoluniform tittar i en mapp med EU:s logo på.

Foto: europa.eu/eyd2015

Fakta om EU:s bistånd

Uppdaterad: 30 april 2015

De grundläggande målen för EU:s utvecklingssamarbete är att minska fattigdom, förebygga konflikter och underlätta för utvecklingsländer att integreras i världsekonomin. EU:s bistånd kompletterar medlemsländernas nationella utvecklingsbistånd.

EU:s bistånd finansieras både via EU:s reguljära budget och genom bidrag från medlemsländerna till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) som framför allt fördelar bistånd till de länder som undertecknat Cotonou-avtalet.

Vid sidan om utvecklingsfonden finns EU:s Development Cooperation Instrument (DCI) som finansieras direkt från EU:s budget och som totalt uppgår till ca 19,7 miljarder för perioden 2014-20. DCI består av tre komponenter:

  1. Geografiska program för samarbete med 47 länder i l bland annat Latinamerika, Asien, och Gulf-regionen samt Sydafrika.
  2. Tematiska program som kan ge stöd till alla utvecklingsländer.
  3. Särskilt program för 18 länder i Afrika, Karibien och Stilla Havet (framför allt små östater) för att hjälpa dem med anpassningen till EU:s nya program för sockerimport.

Så styrs biståndet

Utvecklingssamarbetet utgör en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s utrikestjänst (European External Action Service, EEAS) ansvarar för det strategiska arbetet och samarbetar med EU-kommissionen om utformningen av EU:s geografiska och tematiska program för utvecklingssamarbete. Arbetet leds av EU:s utrikesrepresentant.

Beslut om policies och inriktning fattas av Ministerrådet och Europaparlamentet efter förslag från kommissionen. Samordning och genomförande sköts i sin tur framförallt av EU-kommissionens Generaldirektorat för utveckling och samarbete (Directorate General Development and Cooperation; DG DEVCO)/EuropeAid.

DG DEVCO arbetar i sin tur nära andra program inom EU-systemet. Bistånd hanteras också av generaldirektoraten med ansvar för humanitärt stöd (DG ECHO) och ges även till länder som omfattas av grannskapspolitiken och EU:s utvidgning (DG NEAR).

Som medlemsstat deltar Sverige aktivt i styrningen av EU:s utvecklingssamarbete, främst genom olika arbetsgrupper.

Concord granskar

EU:s utvecklingssamarbete granskas regelbundet av den europeiska samarbetsorganisationen Concord Europa i de återkommande AidWatch-rapporterna. I sin rapport från 2014 (för år 2013) konstaterar Concord bland annat att enbart fyra EU-medlemmar nådde målet 0,7 procent av BNI till bistånd 2013 (Danmark, Sverige, Luxemburg och Storbritannien.)

Bulgarien, Italien, Lettland och Estland ökade alla sitt bistånd under 2013, medan neddragningar skedde i bland annat Frankrike, Nederländerna, Belgien, Portugal, Cypern och Grekland. Sverige var det land som tog mest pengar från bistånd till migration, 514 miljoner euro, skriver Concord.

Positiva EU-medborgare

Europeiska kommissionen undersöker i Eurobarometern inställningen bland medlemsländerna till bland annat biståndet. Enligt en mätning som presenterades i början av 2015 framgår bland annat att 85 procent av EU-medborgarna ser biståndet som viktigt, medan medborgarna är splittrade när det gäller om bistånd bör vara en högprioriterad fråga (45 procent säger ja). 78 procent anser att biståndet också är i EU:s eget intresse och att det bidrar till en fredligare och mer jämlik värld (74 procent). Trots den ekonomiska krisen i många europeiska länder anser 52 procent att EU:s bistånd bör öka för att vi ska nå de utlovade nivåerna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />