Toppmötet i Ghanas huvudstad Accra i september 2008.

Toppmöte om utvecklingssamarbete i Ghanas huvudstad Accra.

Foto: Sean Hawkey/ACT Development

så arbetar vi

Internationellt samarbete

Uppdaterad: 14 juni 2016

Sverige ingår sedan länge i ett internationellt nätverk där världens höginkomstländer bedriver utvecklingssamarbete med världens låginkomstländer.

Grunden för detta nätverk har byggts kring tre internationella överenskommelser:

  • År 2000 enades världens rika länder om de så kallade millenniemålen. Det var åtta mål för att fram till år 2015 minska fattigdomen i världen. Till exempel skulle fattigdom och hunger halveras, och alla barn gå i grundskola.
  • Parisdeklarationen från 2005 är en överenskommelse mellan givar- och mottagarländer om hur utvecklingssamarbetet ska bli mer effektivt. Enligt deklarationen lovar mottagarländerna att fortsätta genomföra ekonomiska och demokratiska reformer för att kunna bekämpa fattigdomen mer effektivt.
  • År 2015, när Millenniemålen nått sitt slutdatum, enades världens ledare kring  17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål ska tillsammans åstadkomma tre saker: att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen.

”Paris II” i Ghana

Toppmötet i Paris 2005 följdes upp av ett toppmöte i Ghanas huvudstad Accra i september 2008. 150 regeringar och givarorganisationer hade här till uppgift att mäta framstegen i genomförandet av Parisdeklarationen. Målet var också att klargöra de processer som leder till bättre utvecklingsresultat.

Busan

I slutet av 2011 hölls ett nytt högnivåmöte runt biståndseffektivitet i Busan i Korea. Just privatsektorns roll samt transparens var enligt många två viktiga steg framåt som togs på mötet. Men samtidigt uteblev mer konkreta lösningar på de grundläggande problem som finns inom biståndet.

Viktiga utgångspunkter

Riksdagen slog 2003 också fast att två viktiga utgångspunkter ska styra svensk politik för global utveckling:

  • Alla människor har rätt till ett värdigt liv, utan fattigdom.
  • Alla människor vill utvecklas och är inte bara
    mottagare eller viljelösa offer.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />