Pakistanska barn har lektion i skolan som upprättats av UNICEF i ett flyktingläger i Swabi, Pakistan.

Pakistanska barn har lektion i skolan som upprättats av UNICEF i ett flyktingläger i Swabi, Pakistan.

Foto: Anjum Navee/AP/Scanpix

Det här är svenskt bistånd

Två sorters bistånd

Uppdaterad: 21 augusti 2015

Grovt indelat finns det två sorters bistånd: det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Humanitärt bistånd är akut hjälp när nöden är stor. Utvecklingssamarbete är långsiktigt stöd till andra länders utveckling.

Det långsiktiga utvecklingssamarbetet bedrivs i sin tur i två former, bilateralt och multilateralt.

Det bilaterala samarbetet innebär stöd från Sverige till andra länder eller regioner. Det här är den största delen av svenskt bistånd och det organiseras framför allt genom Sida, till olika projekt och program. Samarbetet sker i olika former med Sidas 35 olika mottagarländer. Förutom att gå direkt till samarbetsparter i länderna kan det bilaterala biståndet kanaliseras via svenska ramorganisationer, myndigheter och företag.

Multilateralt samarbete innebär att många givarstater går samman kring gemensamma mål i världens utvecklingsländer, och pengarna kanaliseras via olika multilaterala organisationer.

Till skillnad från det bilaterala biståndet, där Sida är den huvudsakliga aktören, så hanteras det multilaterala biståndet nästan uteslutande av Utrikesdepartementet. Däremot kan Sidas bilaterala bistånd till andra länder ibland hanteras av multilaterala organisationer, när det bedöms mest effektivt. Det räknas då som en del av det bilaterala stödet men kallas multi-bi stöd. Multi-bi kan omfatta stora tematiska bidrag på global nivå (till exempel inom miljöområdet), finansiering av regionala program, tematiska områden och insatser i olika länder, liksom humanitära insatser.

Sveriges deltagande i multilateralt samarbete sker främst via FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s barnfond UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO. Sverige bidrar även till Världsbankens verksamhet och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete. Läs mer under Globala utvecklingsinsatser eller Internationellt samarbete.

Humanitärt bistånd handlar om akut hjälp vid nödsituationer. Det är FN som har ett tydligt samordnande ansvar vid humanitära aktioner. Sida ger därför bara humanitärt bistånd till de organisationer som deltar i den FN-ledda samordningen vid en katastrof. Till skillnad från det långsiktiga utvecklingssamarbetet där olika givarländer har sina egna agendor, så grundar sig humanitärt stöd på den internationella folkrätten, alltså det rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />