Afghani women making diary products.

Afghanistan är det land som får störst svenskt bistånd. De här kvinnorna i byn Denhaw driver ett mejeri med stöd från ett Sida-finansierat projekt.

Foto: UNOPS

Det här är svenskt bistånd

Länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 28 juni 2018

Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med 35 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Dessutom har Sida regionalt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt Europa.

Afrika

Situationen i de afrikanska länder där Sida arbetar kännetecknas av en ojämn utveckling med svåra utmaningar. Den ekonomiska tillväxten har mattats av och är ojämnt fördelad mellan länder. Samhällsstyrningen präglas av starkt centraliserad makt med brister i ansvarsutkrävande och transparens. Både civilsamhällets villkor och pressfriheten kringskärs allt mer.

Flera länder befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation med en mycket bräcklig stat, och många nationella institutioner lider av svag kapacitet.

Regionalt samarbete i Afrika

Burkina Faso, DR Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Asien

Asiens snabba ekonomiska utveckling har bidragit till att kraftigt minska andelen fattiga. På flera håll har den snabba ekonomiska tillväxten dock fått negativa konsekvenser för miljön och de mänskliga rättigheterna. Fortfarande lever fler än 1,6 miljarder människor i regionen på under två dollar om dagen.

Stora delar av Mellanöstern och Nordafrika präglas av konflikt med både långvariga flyktingsituationer och stora migrationsströmmar, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och för demokratiska principer.

Regionalt samarbete i Asien, Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika

AfghanistanBangladeshIrak, KambodjaMyanmar, Palestina, Syrien

Latinamerika

En majoritet av länderna i Latinamerika har genomgått en positiv utveckling mot demokrati. Även om fattigdomen fortfarande är utbredd och inkomstklyftorna stora så räknas idag länder som Colombia, Guatemala och Bolivia till medelinkomstländer.

Några av länderna i regionen präglas av konflikter som tar sig uttryck i utomrättsliga avrättningar och våld som sprids till olika sfärer i samhället. Kvinnor och barn är ofta utsatta för våld i hemmet. Andra utmaningar är effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer och misshushållning av naturresurser vilket särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Bolivia, ColombiaGuatemala, Kuba

Europa

Utvecklingssamarbetet med länderna i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet syftar till att underlätta närmandet till EU, stärka demokratin och bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Framsteg har skett i flera av länderna, men fortfarande återstår utmaningar. Politisk instabilitet, kortsiktiga ekonomiska och politiska beslut samt svåra sociala och ekonomiska förhållanden påverkar takten i reformarbetet.

Att det finns möjlighet att ställa beslutsfattare till svars och att engagera sig politiskt är särskilt viktigt i de länder där den demokratiska utvecklingen är svag eller riskerar att försämras. EU ställer dessutom höga krav på miljöområdet.

Regionalt samarbete i Europa

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, Ryssland (finansieras via utgiftsområde 5 Internationell samverkan), Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland

De största mottagarländerna

Länder i Afrika dominerar listan över de länder som får mest stöd genom Sida. Diagrammet visar Sveriges tolv största bilaterala samarbetsländer inklusive humanitärt bistånd, och hur mycket som betalades ut under 2017 (miljoner kronor).

label value
Tanzania 1139
Afghanistan 1028
Somalia 689
Etiopien 659
Palestina 504
DR Kongo 482
Zambia 481
Mocambique 468
Kenya 463
Uganda 439
Syrien 431
Mali 327

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />