Biståndspolitiken ska utgå från fattiga människors verklighet, erfarenheter och prioriteringar.

Biståndspolitiken ska utgå från fattiga människors verklighet, erfarenheter och prioriteringar.

Foto: Kena Betancur/Reuters/Scanpix

Internationellt samarbete

Politik för global utveckling (PGU)

Uppdaterad: 23 maj 2014

”Sveriges politik för global utveckling” (PGU) är en grundsten i svensk utvecklingspolitik. PGU beskriver hur olika områden – till exempel handel, miljö och energi – ska samverka för en god utveckling i hela världen.

PGU klubbades igenom av Sveriges riksdag 2003 med stöd från alla partier. Över blockgränserna enades de om en gemensam hållning för att ge långsiktighet i utvecklingspolitiken. PGU är idag grunden i både den föregående och den sittande regeringens utvecklingspolitik. Den styr också biståndspolitiken och inriktningen på Sidas arbete.

En fråga för hela samhället

I PGU slår man fast att hela samhället ska engageras för att utveckla idéer, bilda opinion och bidra till genomföra Sveriges politik för global utveckling på ett konkret sätt. Myndigheter, kommuner, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, folkrörelser och näringsliv har alla viktiga roller att spela. De flesta verksamheter påverkar människor i fattiga länder på något sätt - direkt eller indirekt.

Rättigheter och fattigas perspektiv

Riksdagen har också slagit fast två viktiga utgångspunkter som ska styra svensk politik för global utveckling:

  • Alla människor har rätt till ett värdigt liv, utan fattigdom.
  • Alla människor vill utvecklas och är inte bara mottagare eller viljelösa offer.

Varje lands ansvar

Biståndspolitiken ska utgå från fattiga människors verklighet, erfarenheter och prioriteringar. Huvudansvaret för att åstadkomma en rättvis och hållbar utveckling ligger hos varje lands regering och befolkning. Folkrörelser, religiösa samfund, fackföreningar och näringsliv som verkar i landet kan spela viktiga roller i det arbetet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />