Publikationer UTV

Foto: .

Utvärdering på Sida

Vårt arbete med utvärderingar

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Enheten för planering, uppföljning & utvärdering, PME, producerar oberoende utvärderingar som bedömer relevans, bärkraft, kostnadseffektivitet och resultat av det utvecklingssamarbete som finansieras av Sida.

Utvärderingarna används av Sida som verktyg för beslutsfattande och lärande. Alla utvärderingar publiceras i Sidas publikationsdatabas. Utvärdering av Sidas bistånd utförs på olika nivåer. Varje avdelning och team på Sida utvärderar sina biståndsinsatser inom sitt eget ansvarsområde.

Enheten för planering, uppföljning & utvärdering, PME, ansvarar för samordning av utvärderingar av tematiskt och strategiskt intresse för svenskt bistånd kanaliserat via Sida. PME samarbetar ofta med andra internationella utvärderingsorganisationer.

På vår engelska sida kan du läsa mer om vårt arbete med utvärderingar.

Management Response

Sedan 1999 har Sida ett Management Response-system, ett formellt system där Sida ska agera och svara på de resultat och rekommendationer som PMEs utvärderingar genererar. Det finns också liknande processer för Sida att på samma sätt ge respons på andra avdelningars utvärderingar. En del av Management Response-svaren finns att läsa i Sidas publikationsdatabas.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän