Bio-innovate är ett program i Östafrika som Sida stödjer för att utveckla innovationer inom biovetenskap för att förbättra livsmedelssäkerhet och näringsvärde.

Bio-innovate är ett program i Östafrika som Sida stödjer för att utveckla innovationer inom biovetenskap. Syftet är att förbättra livsmedelssäkerhet och näringsvärde, genom public-private sector partnerskap.

Foto: Sida

stöd till forskning

Stöd till utveckling av innovationssystem

Uppdaterad: 10 juni 2015

En stor del av världens forskning leder till viktiga upptäckter. Men för att idéer ska kunna implementeras i större skala krävs stöd till utveckling av innovationer. Ett innovationssystem kan liknas med ett lands förmåga och resurser att ta tillvara idéer och omvandla dem till en investering som kommer medborgarna till nytta.

Sidas stöd till forskningssamarbete  lägger vikt vid innovationssystem, eftersom de kan bidra till att möjliggöra forskning som ett verktyg för utveckling. För att skapa sådana system krävs samverkan mellan olika aktörer. Forskare är sällan affärsmän; för att upptäckten ska tas vidare och bli till en produkt, tjänst eller system som kan användas i samhället krävs ofta kompletterande kompetens för att implementera idén. I de flesta låginkomstländer baseras heller inte innovationer direkt på vetenskaplig forskning, utan man använder ofta traditionell kunskap, där det sedan behövs tekniker och processer utifrån för innovationsprocesserna. Det är därför viktigt att involvera aktörer från alla delar av samhället för att skapa innovationer. Dessutom krävs finansiering, och ett nationellt regelverk som möjliggör innovationsprocessen, till exempel möjligheten att skydda intellektuella rättigheter.

Sverige lyfts ofta fram som exempel på ett land med bra innovationssystem. Nära eller i anslutning till universiteten finns ofta innovationskontor, inkubatorer och finansiering av kluster. Vi har dessutom en särskild myndighet för att stärka innovationskraften och samarbetet mellan olika aktörer: Vinnova.

Många av Sidas samarbetsländer saknar starka innovationssystem. En stor del av Sida bilaterala stöd till forskning går därför till att stödja samarbete i kluster mellan aktörer från universitet, näringsliv, civilsamhället och myndigheter. Ett exempel är Bolivia, där man genom stöd till livsmedelskluster inte bara gynnat forskning om vilken mat som ger skolbarnen bäst energi för dagen. Genom att koppla ihop 55 små matproducerande företag, ett tiotal akademiska institutioner samt fem kommunala och regionala myndigheter har man tagit fram ett recept för vad skolornas frukostmål ska innehålla för att vara näringsmässig. De företag som levererar skolmaten har dessutom utvecklat sina kunskaper inom näringslära, hygien och affärsmodeller, och den certifiering de fått därefter har bidragit till en ökad ekonomisk omsättning.

Stöd till innovationskontor

Sverige stödjer även innovationskontor på universiteten i bland annat Bolivia. De samverkar med andra aktörer i samhället, ger rådgivning om t.ex. regelverk och finansieringsmöjligheter, vad som är en bra idé att utveckla och hur man tar fram affärsmodeller. Brist på finansiering är ett stort problem som motverkar innovationsutveckling i världens fattiga länder, och här är Sidas initiativ med Challenge Funds ett steg i rätt riktning.

Bio-innovate programmet är ett exempel på hur Sida stödjer användandet av innovationer inom biovetenskap för att förbättra livsmedelssäkerhet och näringsvärde, samt gör jordbruksförädlingsindustrin effektivare. Forskning länkas till innovation genom public-private sector partnerskap. Programmet omfattar fyra länder i Östafrika. Se en kort video om insatsen.

Ett annat av Sidas forskningsstöd handlar om att stärka innovationssystemen genom att förmedla evidensbaserad kunskap om hur dessa kan stärkas till beslutsfattare, genom det globala programmet Globelics. Globelics samlar forskare inom innovations- och kunskapssystem och utgör en plattform för Nord-Syd och Syd-Syd lärande.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />