En snickare står i sin verkstad med händerna vilande på en maskin och han tittar in i kameran.

Tack vare elektrifieringen av det lilla samhället Nyaishozi i Tanzania tar det nu en dag för snickaren Viktor Kagande att genomföra ett arbete som tidigare tog honom en vecka. Nu har hans kooperativ med sju medlemmar kunnat anställa ytterligare åtta snickare.

Foto: Sida

utvecklingsfinansiering

Power Africa

Uppdaterad: 30 mars 2016

Att inte ha tillgång till elektricitet är ett stort hinder för att ta sig ur fattigdom. I Afrika söder om Sahara saknar runt 600 miljoner människor tillgång till el. Satsningen Power Africa har som mål att fördubbla tillgången till el i Afrika under de närmaste tio åren.

Det långsiktiga målet med Power Africa är att minska fattigdomen på kontinenten, i takt med att människor får ökad tillgång till el. Initiativet har från svenskt perspektiv ett hållbart fokus genom ökade investeringar i förnybar el såsom sol, vind- och vattenkraft.

Power Africa initierades 2013 av USA:s president Barack Obama och landets biståndsmyndighet USAID. Sverige deltar sedan 2014 som första land efter USA i satsningen. Sida genomför satsningen från Sveriges håll och bidrar med en miljard USD fördelat på tio år, genom gåvobistånd, lån och garantier.

Även Världsbanken och den Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) deltar i Power Africa. För att nå målet arbetar alla nuvarande partners i satsningen för att få in fler aktörer och givare, till exempel genom att engagera näringslivet och stimulera privata och institutionella investeringar.

Sidas roll i Power Africa

Sida arbetar tillsammans med USAID, men har en egen plan kopplad till den egna befintliga budgeten och aktuella strategier. Genom Power Africa hoppas vi komplettera pågående och planerade insatser inom energiområdet i Afrika, framför allt via nya samarbeten.

Projekten kan handla om satsningar som ökar tillgången till el på landsbygden så att flickor på ett säkert sätt kan gå till skolan, eller att vacciner kan förvaras i rätt temperatur på hälsokliniker på landsbygden. Det kan också handla om att ge möjligheter för entreprenörer att producera varor och tjänster och därmed skapa produktiva arbetstillfällen.

I Power Africa utvecklar vi vårt energisamarbete med framför allt Moçambique, Tanzania och Zambia, men också genom regionala samarbeten i Afrika söder om Sahara. Det tidigare samarbetet har bidragit till att fler människor fått tillgång till el, bland annat genom stöd till program för landsbygdselektrifiering. Det har också bidragit till reformer av länders elmarknader och öppnat upp möjligheter för fler aktörer att aktivt delta i produktion och distribution av el.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />