Kvinna med pumpa

Genom samarbetet med USAID vill Sida bidra till fler innovationer som gynnar människor som lever i fattigdom. Ett exempel är en metod som gör att man nu kan odlar pumpor på tidigare obrukbar mark i Bangladesh. Metoden togs fram av organisationen Practical Actions.

Foto: Nazmul Chowdhury

utvecklingsfinansiering

Partnerskap med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID

Uppdaterad: 6 maj 2015

För att snabba på arbetet med att utrota den extrema fattigdomen i världen har Sida ett partnerskap med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID. Parterna har beslutat att tillsammans stimulera innovativa och vetenskapligt testade lösningar samt att få fler investerare ombord för att dessa lösningar ska kunna nå ut brett till människor som lever i fattigdom.

Sida har länge samarbetat med USAID, men sedan 2013 är det strategiska partnerskapet formaliserat. Viktiga ledord inom samarbetet är vetenskap, teknologi, innovation och partnerskap. Partnerskapet är en del av Sidas strävan att stärka samarbetet med andra biståndsaktörer, arbeta med nya metoder samt hitta nya finansiärer för utvecklingsprojekt.

Det långsiktiga målet med samarbetet är att utnyttja vetenskapligt beprövade produkter eller modeller för att lösa utvecklingsproblem. Det kan handla om produkter eller modeller, ofta utformade med modern teknologi.

Detta görs genom fyra gemensamma utlysningsprogram – så kallade Grand Challenges – där entreprenörer eller andra aktörer kan söka stöd för sina innovationer som kan stimulera lösningar för människor som lever i fattigdom.

Genom att få med fler partners, inte minst investerare som vågar satsa på produkterna, kan lösningarna nå ut på en större marknad och därmed nå miljontals människor i utvecklingsländer. Investerare som går in kan vara företag eller filantroper som till exempel Gates Foundation.

Exempel på lösningar

Genom utlysningsprogrammet Powering Agriculture har ett flertal innovativa lösningar valts ut. Ett exempel är en soldriven vattenpump som ger 250 kg mindre koldioxidutsläpp per 1 000 bevattnade kvadratmeter än en bränsledriven motorpump. Den soldrivna pumpen har potential att nå 800 miljoner jordbrukare som idag har långt till närmaste brunn och vattnar med hinkar.

Ett annat exempel på en innovativ lösning kommer från utlysningsprogrammet Securing Water for Food. Innovationen gör det möjligt att odla på platser där det förekommer mycket översvämningar. Genom en effektiv vattenanvändning och nya odlingstekniker kan lokala jordbrukare nu odla näringsrika pumpor på tidigare obrukbar mark.

Andra insatser inom samarbetet med USAID

Förutom utlysningsprogrammen pågår också ett mindre antal projektsamarbeten inom ramen för samarbetet med USAID:

LGBT Global Development Partnership: Om att stärka homo- och bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter.

Global Resilience Partnership: Om resiliens.

Inom ramen för samarbetet pågår även en dialog kring initiativet Power Africa samt inom satsningar på institutionellt kapital i biståndet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />