Sidas arbete med garantier

Uppdaterad: 21 juni 2018

Sidas garantiinstrument mobiliserar kapital för utvecklingsprojekt, och främjar investeringar som bidrar till att minska fattigdomen.

Det finns idag begränsad finansiering för små och medelstora företag i Sidas samarbetsländer, särskilt för kvinnor och unga entreprenörer. Utan finansiering kan dessa företag inte växa eller anställa. Detta hämmar även den övergripande ekonomiska utvecklingen.

Banker och andra investerare vill ofta inte finansiera företag som de anser vara riskabla. Företagen kanske saknar erfarenhet, kredithistoria eller säkerheter eller verkar i riskfyllda miljöer.

Genom att ställa ut garantier kan Sida mobilisera kapital från banker och andra investerare.

Vad är en garanti?

En garanti är ett finansiellt instrument som på många sätt liknar en försäkring. Den försäkrade banken eller annan investerare får mot en kostnad tillbaka en del av sin förlust om de lån som de ställer ut inte återbetalas. När Sida delar risk med långivarna vågar de använda sina pengar för att finansiera utvecklingsprojekt.

Sidas garantier kan täcka både stora infrastrukturprojekt och små lån från lokala banker. De mindre lånen går ofta till målgrupper som har det extra svårt att få tillgång till finansiering, till exempel småföretagare, kvinnor och unga.

Fördelar med Sidas garantiinstrument

  • Sida garantier är flexibla och kan användas inom olika områden för att bidra till ekonomiskt, socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.
  • Sidas garantier mobiliserar kapital till särskilda målgrupper och ändamål, med utgångspunkt i Sveriges strategier för utvecklingssamarbete
  • Investerare får större erfarenhet av att analysera risker och deras intresse av att låna ut pengar till utvecklingsprojekt ökar
  • Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt kan genom Sidas garantier mångdubblas, och på så sätt bidra till att projektet når fler människor och fler platser.

Sidas garantier under 2017

  • Garanterat belopp: 6,8 miljarder kronor
  • Mobiliserat kapital: 19 miljarder kronor
  • Tillgängligt för utlåning: 36,6 miljarder kronor

Garantier 2017 uppdelade på sektorer

label shortlabel value valuetype highlight
Energi – 970 miljoner kronor Energi  970    
Hälsa – 660 miljoner kronor Hälsa  660    
Infrastruktur – 3 miljarder kronor Infrastruktur  3000    
Media och information – 67 miljoner kronor Media/Information  67    
Lån till mikro-, små- och medelstora företag – 1,83 miljarder kronor MSME lån  1830    
Fred och konflikt – 200 miljoner kronor Fred/Konflikt  200    

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />