Sidas garanti-instrument

Uppdaterad: 1 juni 2016

Sidas garantiinstrument är ett sätt att mobilisera kapital för utvecklingsändamål, och spelar en viktig roll i vårt utvecklingssamarbete.

Genom att ställa ut garantier kan Sida hjälpa till att engagera privat kapital i utvecklingssamarbetet genom att minska risken för den som vill låna ut pengar till utvecklingsprojekt. Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor och fler platser. 

Med hjälp av garantier finansierar Sida flera projekt inom hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt förbättrad miljö och klimat. En större andel av projekten är globala samarbeten eller samarbeten i Afrika. Mer information om Sidas garantier under 2016 hittar du här

Vad är en garanti?

En garanti är ett finansiellt instrument som kan jämföras med en försäkring. Om låntagaren inte lyckas återbetala skulden till banken, garanterar Sida återbetalning av lånet för att stärka låntagarens kreditvärdighet.

En viktig princip i Sidas garantiinstrument är att vi alltid delar risk med den aktör som ger ut lånet. Så länge projektet går bra innebär garantin alltså inte någon utgift för Sida.

Fördelar med Sidas garantiinstrument

  • Bankernas intresse att låna ut pengar till projektet ökar, trots risker och brist på säkerhet
  • Genom att involvera den privata sektorn frigörs kapital för utveckling, kunskapsnivån ökar och detta bidrar till större innovation
  • Bankerna får större erfarenhet av att analysera risker, informationsgapet minskar, och bankerna blir mer benägna att låna ut pengar till olika projekt.

Portfolio 2016 fördelat på resultatområde

label shortlabel value valuetype highlight
Demokrati och mänskliga rättigheter - 33 500 000 SEK Demo/MR 1 %  
Miljö - 1 120 500 000 SEK Miljö 34 %  
Hälsa - 660 270 500 SEK Hälsa 20 %  
Infrastruktur - 84 000 000 SEK Infrastruktur 2  
Marknadsutveckling - 85 749 660 SEK Marknadsutveckling 3  
Marknadsutveckling/SME Garantier - 1 333 063 840 SEK SME Garantier 40  

Portfolio 2016 fördelat på region

label shortlabel value valuetype highlight
Globalt - 1 228 453 500 SEK Global 37 %  
Afrika - 1 080 187 160 SEK Africa 33 %  
Asien - 680 000 000 SEK Asia 20 %  
Europa - 328 443 340 SEK Europe 10  

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />