Finansieringsformer

Innovation och flexibilitet ska genomsyra allt svenskt bistånd. Genom att stödja nya idéer, samarbetsformer, partners och finansieringsformer kan Sida bättre och mer kostnadseffektivt arbeta för att nå de biståndspolitiska målen om minskad fattigdom och förtryck.

Kvinnor skördar pumpor.

Fotograf Practical Action, Nazmul Chowdhury

Genom samarbetet med USAID vill Sida bidra till fler innovationer som gynnar människor som lever i fattigdom. Ett exempel är en metod som gör att man nu kan odlar pumpor på tidigare obrukbar mark i Bangladesh. Metoden togs fram av organisationen Practical Actions.

Två kenyanska män i samspråk utomhus.

Fotograf Nyokabi Kahura

Småbrukaren Henry Mungai i Kenya och hans familj har tagit flera lån genom en mikrofinansieringsbank och kunnat investera i sin gård. De är därmed med och bygger upp det kenyanska jordbruket, vilket är en prioriterad fråga för landet. Sida garanterar bankens utlåning som därför vågar låna ut pengar till bönder som inte har några sedvanliga säkerheter.

Sjutton personer i affärskläder poserar för en gruppbild.

Fotograf Johanna Hanno

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Vårt arbete med utvecklingsfinansiering

För att utrota fattigdomen i världen och skapa en hållbar utveckling behövs mer pengar än vad biståndet kan bidra med. I Sverige har Sida fått i uppdrag av regeringen att hitta fler möjliga aktörer som kan samarbeta för en hållbar global utveckling.