Åke Finnström, Lantmäteriets projektledare och Bareng Malatsi, projektledare från Botswanas Ministry of Lands and Housing. De flesta Botswaner lever på sk Tribal land som upptar 70 procent av landets yta. Lantmäteriet samarbetar med Botswanas Ministry of Land and Housing i ett projekt vars uppgift att registrera vem som äger vad av denna mark, och att utveckla administrationen av landfrågor.

Ett exempel på aktörssamverkan: Botswanas och Sveriges lantmäterimyndigheter har samarbetat kring hantering av fastighetsinformation. På bilden Åke Finnström från Lantmäteriet och Bareng Malatsi från Botswanas Ministry of Lands and Housing.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

arbetssätt och metoder

Aktörssamverkan

Uppdaterad: 3 juli 2015

Sidas arbete med aktörssamverkan bygger på ett ömsesidigt intresse mellan såväl den svenska som den utländska parten. Ett samarbete som ska stimulera långsiktiga relationer mellan länderna och i slutändan gynna människor som lever under fattiga förhållanden.

Fler länder i världen klarar sig idag utan traditionellt bistånd men vill utveckla nya relationer. Sida satsar därför allt mer på samarbeten mellan svenska och utländska parter som bygger på ömsesidiga intressen, vilket ska leda till självbärande relationer som kan gynna landets utveckling. Denna biståndsform kallas för aktörssamverkan, eller Partner Driven Cooperation.

Sidas bidrag ska vara en katalysator för att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete mellan svenska aktörer och deras parter i andra länder. Samarbetet ska präglas av delat ägarskap och ansvar, såväl administrativt som ekonomiskt. Den grundläggande idén är att parterna själva ska föra samarbetet vidare efter Sidas finansiella inblandning, och dela på kostnaderna.

En nyckelaspekt är dessutom att båda parterna ska finna en ömsesidig nytta och eget intresse i samarbetet, en så kallad win-win-win situation, där vinnarna på sikt ska vara aktörerna i samarbetsländerna, parterna i Sverige samt de människor som lever under fattiga förhållanden.

Exempel på aktörer kan vara myndigheter, branschorganisationer, enskilda organisationer, universitet, kommuner och landsting, kulturinstitutioner och forskare i de båda länderna. Detta innebär praktiskt att en aktör i Sverige och en aktör i samarbetslandet initierar ett samarbete som faller inom ramen för de strategiska mål som är uppsatta för det aktuella landet.

Sju landstrategier avslutades 2013

Inom ramen för aktörssamverkan har sju så kallade selektiva samarbetsländer varit prioriterade; Indonesien, Indien, Kina, Vietnam, Sydafrika, Namibia och Botswana. De bilaterala samarbetsstrategierna med dessa länder avslutades 2013, och inga nya landspecifika strategier planeras. Däremot kommer aktörssamverkan finnas kvar som samarbetsform parallellt med det traditionella utvecklingssamarbetet.

Läs mer om aktörssamverkan i utvecklingssamarbetet på regeringskansliets webbplats.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />