Sedlar från olika delar av världen.

Foto: Helena Landstedt

Vårt arbete mot korruption

U4 – ett center för korruptionsfrågor

Uppdaterad: 19 juni 2014

U4 är ett resurscenter för anti-korruptionsfrågor som finns i Bergen. U4 har sitt ursprung från de fyra dåvarande biståndsministrarna från Storbritannien, Nederländerna, Norge och Tyskland som år 1999 bildade "the Utstein partnership" med syfte att bekämpa korruption. U4 finansieras av biståndsmyndigheter i åtta länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Australien och Schweiz. U4 har bland annat en helpdesk som svarar på frågor om korruption samt erbjuder on-line training courses.

– Vi levererar skräddarsydda och detaljerade svar inom tio arbetsdagar och om det handlar om en nödsituation kan vi svara inom 48 timmar, säger Aled Williams på U4 som är ansvarig för helpdesken.

Men nödsituationerna är inte så vanliga. Oftast handlar det om en tjänsteman på någon av biståndsmyndigheterna som snabbt behöver få en överblick över korruptionsrisken i ett land.

Vanligtvis får helpdesken mellan två och tre frågor i månaden och inom tio dagar kommer ett detaljerat svar, dels till den som ställde frågan, men också på webbplatsen.

Ibland är det frågor om hur utbredd korruptionen är inom en viss sektor, som till exempel oljeindustrin eller hälsovården, och ibland kan det vara någon som vill ha kunskap om ett land.

Korruptionsrisk i enskilda organisationer

En fråga som återkommit flera gånger till resurscentret handlar om korruptionsrisken i enskilda organisationer.

Bland annat har man fått en fråga om biståndspengar bättre når fram till mottagarna om de går genom enskilda organisationer än genom ländernas regeringar. En annan fråga har handlat om etiska riktlinjer för enskilda organisationer.

Svaren i korthet är att varje insats måste ses i sitt sammanhang. Många organisationer har blivit mer professionella och samarbetar med statliga myndigheter och näringslivet kring styrningsfrågor. Samtidigt måste man vara medveten om att det i korrupta miljöer förekommer falska organisationer som försöker utnyttja situationen.

Viktigt med etiska riktlinjer

 Aled Williams säger att etiska riktlinjer är en fråga som behöver uppmärksammas mer. Varje organisation måste skapa sin egen 'Code of Conduct' baserad på den miljö man är verksam i.

 – Etiska riktlinjer är något som alla organisationer skulle ha, säger han.

Lika viktigt som det är att ta fram etiska riktlinjer är det att se till att de följs också. Här finns det mycket att göra, enligt Aled.

Fakta om U4

U4 drivs av Chr. Michelsen Institute (CMI), i Bergen, Norge. Det är en privat stiftelse som arbetar med forskning runt frågor runt utveckling och mänskliga rättigheter. U4:s helpdesk drivs i samarbete med den Berlin-baserade organisationen Transparency International.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />