Femina HIP

Feminaredaktionen i Tanzania jobbar med att kommunicera sex- och samlevnad samt andra frågor som berör unga genom tidningar, TV och radio. Sida stödjer programmet sedan 2006.

Foto: Goodluck Mushi

arbetssätt och metoder

Så går en insats till

Uppdaterad: 5 augusti 2016

Under 2011 tog Sida beslut om att inleda 79 nya insatser inom det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet och avsluta 132. Totalt pågick omkring 3500 Sidafinansierade insatser under året. Men hur går det till när ett program eller projekt blir till? Och hur bestämmer man var pengarna kan göra mest nytta och vem som ska genomföra arbetet?

Vilka biståndsinsatser som Sida väljer att stödja beror på flera faktorer. Landets egna möjligheter styr valet av insatser, liksom Sveriges biståndspolitik och andra givares arbete.

Själva processen för hur en insats blir till och genomförs skiljer sig åt, beroende på vilken typ av bistånd det handlar om.

Två olika sorters bistånd

Här beskriver vi två exempel på hur olika typer av biståndsinsatser kan gå till –  steg för steg:

Bilateralt samarbete – elektrifiering i Mocambique
Humanitärt bistånd – naturkatastrof och larmet går


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />