Öppenhet och transparens

Sidas öppna data tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI-data)

Uppdaterad: 5 augusti 2016

Sida publicerar tillsammans med ett antal andra svenska myndigheter öppen biståndsdata på webbplatsen Openaid.se. I CSO-databasen finns information om Sidas stöd till svenska civilsamhällesorganisationer och vår Publikationsdatabas omfattar alla trycksaker inklusive årsredovisningar.

”Öppna biståndet” är benämningen på regeringens arbete med att anpassa det svenska utvecklingssamarbetet till dagens verklighet och de möjligheter som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen skapar. Målet är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. För att nå detta mål behöver biståndet öppnas för insyn och idéer från fler.

Som en del av Öppna biståndet har en transparensgaranti införts i biståndet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Webbplatsen för detta är openaid.se. Openaid.se finns tillgänglig både på svenska och engelska.

Största möjliga insyn i biståndet

Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata. Utrikesdepartementet (UD) har i samarbete med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) skapat Openaid.se.

Här kan allmänheten, biståndsaktörer och andra intressenter följa när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut och med vilka resultat. Tanken är att openaid.se ska bjuda in till debatt och dialog om biståndet och biståndsresultat och gärna utvecklas tillsammans med användare.

Vilken information kan jag hitta på Openaid.se?

Openaid.se utgår ifrån data på aktivitetsnivå för enskilda biståndsinsatser. Dessa utbetalningar summeras sedan till totalbelopp. De summor som visas på webbplatsen är därför baserade på de insatsdata som finns tillgängliga elektroniskt. Ju närmare nutid i tidsserien, desto mer detaljerad och komplett data finns tillgänglig.

Sammanställningen består av information om utbetalda belopp, ofta med en kortare insatsbeskrivning samt detaljer om insatserna som till exempel land, ämnesområde (sektor) och aktör eller genomförande kanal. Dessutom finns beslut och insatsdokumentation för många insatser.

Hur gör jag om jag vill ha mer information?

Arkiven på regeringskansliet och Sida har fullständig dokumentation samt originalhandlingar. Dit kan man vända sig med frågor om information som ännu inte gjorts tillgänglig på Openaid

 Sidas CSO-databas innehåller information om  verksamhet som svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) och deras samarbetspartner bedriver i utvecklingsländer med stöd från Sida.

Sidas publikationer, exempelvis årsredovisningar och utvärderingar, finns samlade i en publikationsdatabas  för nedladdning.

portalen för svensk rättsinformation finns ett digitalt och sökbart SFS-register över lagar och förordningar i Svensk författningssamling.
Ekonomistyrningsverkets webbplats finns ett digitalt och sökbart register från 2003 över svenska myndigheters regleringsbrev.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />