arbetssätt och metoder

Öppenhet och transparens

Uppdaterad: 5 december 2016

Sida såväl som övriga biståndsaktörer arbetar för att skapa största möjliga insyn i verksamheten. Ett sätt är att vara tillgänglig via mail och telefon samt att hålla webbplatsen uppdaterad. Ett annat sätt är den webbaserade informationstjänsten Openaid.se.

Openaid.se innehåller information om Sveriges bistånd, baserat på öppna myndighetsdata. Syftet är att alla som är intresserade ska kunna följa biståndet; när, till vem och för vilka ändamål har biståndsmedel betalats ut och vilka resultat har det lett till? 

Databasen är ett led i den transparensgaranti  som Regeringen beslutat om. IATI-initiativet (International Aid Transparency  Initiative), som Sverige undertecknat, syftar också till att öka insynen i biståndet internationellt.

Ett av de största hoten mot ett effektivt bistånd är förekomsten av korruption och oegentligheter. Regeringen tog 2009 initiativ till ökad öppenhet kring biståndet. Arbetet omfattade fem delar:

  1. en transparensgaranti
  2. aktivt antikorruptionsarbete
  3. mod och möjlighet att säga ifrån
  4. fler aktörer och mer kunskap
  5. frihet, kvinnor och internet

Öppenhet och transparens i hela biståndet

Världsbanken är en av de största aktörerna på biståndsområdet. Banken arbetar också aktivt med att göra sina insatser publika och bjuda in allmänheten. Bland annat har man satsningen Open Forum och gratis tillgång till statistik  från över 2000 indikatorer .


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />