Publikationer

Sökresultat för "Wiveca Holmgren" (4 träffar)

Visar 1-4 av 4 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2005-01-21 Publikation

  Consequences of the Field Vision for International Management Processes at Sida

  Syftet med granskningen av fältvisionen är att beskriva och analysera fältvisionens förverkligande inom Sida, att analysera och bedöma fältvisionens konsekvenser för styrningen inom Sida samt att lämnar förslag till åtgärder för att förbättra Sidas interna styrning mot bakgrund av fältvisionens genomförande. Granskningen visar bl.a. att genomförandet av fältvisionen i tiden sammanfallit med andra förändringar ...

  Wiveca Holmgren , Arne Svensson

 • 2003-04-10 Publikation

  Granskning av Sektionen för utvecklingssamarbete i La Paz

  Syftet med granskningen har varit att analysera och bedöma Sidas interna styrning och kontroll vid sektionen för utvecklingssamarbete i La Paz (ambassaden), att granska att den verksamhet som bedrivs vid ambassaden ligger i linje med Sidas regelverk och att lämna förslag till förbättringar inom dessa områden. Granskningen har bl.a. visat att Sidas regler för projektcykeln har tillämpats på ett tillfredsställande ...

  Wiveca Holmgren , Thorbjörn Bergman

 • 2005-02-22 Publikation

  Sidas kontraktfinansierade tekniska samarbete - en granskning av INEC/KTS och Sida-Öst

  Syftet med granskningen är att utifrån ett styrnings- och processperspektiv analysera hur Sida arbetar med det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet (KTS), att bidra till ökad kunskap om denna samarbetsform samt att lämna förslag till förbättringar av den interna styrningen för denna form av samarbete. Granskningen visar att KTS fungerar väl, att Sida utövar kontrollansvaret på ett tillfredsställande ...

  Wiveca Holmgren

 • 2004-12-14 Publikation

  Performance Management at Sida

  Syftet med granskningen av resultatstyrningen inom Sida är att beskriva och analysera formerna för resultatstyrning inom Sida, att analysera faktorer som påverkar resultatorienteringen och bedöma ändamålsenligheten i Sidas interna styrning i detta avseende och att lämna förslag till åtgärder för att vidareutveckla Sidas resultatstyrning. Granskningen visar bl.a. att det råder oklarheter inom Sida när ...

  Wiveca Holmgren , Arne Svensson