Publikationer

Sökresultat för "Sida Civil Society Center" (8 träffar)

Visar 1-8 av 8 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2003-04-28 Publikation

  A think-tank for a better world (Sida Civil Society Center)

  Sida Civil Society Center in Härnösand is Sida's new institute for concept and methodological development. The Center provides a meeting place for theory and practice where all types of people can learn from each other by exchanging knowledge and experience. The Institute's primary target group is non-governmental organisations and popular movements working within Swedish development cooperation. ...

  Sida Civil Society Center

 • 2005-06-29 Publikation

  Operating Concept

  Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, ...

  Sida Civil Society Center

 • 2005-06-29 Publikation

  Verksamhetsidé

  Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, ...

  Sida Civil Society Center

 • 2006-04-03 Publikation

  Logical Framework Approach - with an appreciative approach

  En arbetsmodell för projektformulering, som kombinerar LFAs struktur med förhållningssättet och metodiken i verktyget Appreciative Inquiry (AI), ett värdesättande förhållningssätt. Man utgår från de resurser och den kapacitet som finns, och inte ifrån en bristsituation och det som inte fungerar. Genom metoden involveras människor som lever i fattigdom i att beskriva och analysera sin egen situation ...

  Sida Civil Society Center

 • 2006-04-03 Publikation

  Logical Framework Approach - med ett värdesättande förhållningssätt

  En arbetsmodell för projektformulering, som kombinerar LFAs struktur med förhållningssättet och metodiken i verktyget Appreciative Inquiry (AI), ett värdesättande förhållningssätt. Man utgår från de resurser och den kapacitet som finns, och inte ifrån en bristsituation och det som inte fungerar. Genom metoden involveras människor som lever i fattigdom i att beskriva och analysera sin egen situation ...

  Sida Civil Society Center

 • 2006-06-13 Publikation

  Drivning Forces, Issues, Scaling up

  Hiv/aids is one of the biggest development obstacles. Therefore hiv/aids is a strategic priority for Sida. Sida supports and encourages an integrated approach to face the complex consequences of the epidemic. Sida works with prevention and preparedness also in countries and regions not yet highly affected by hiv/aids. As part of taking on this challenge and scaling up efforts, Sida Civil Society Center ...

 • 2004-09-27 Publikation

  Med värden och idéer som drivkraft

  Dokumentation av två halvdagsseminarier Att utveckla ett samhälle med värden och idéer som drivkraft i maj 2004, Riksdagshuset, Stockholm. Seminarierna arrangerades i samverkan mellan Sida Civil Society Center (SCSC) och de fyra kristna ramorganisationerna Diakonia, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkan och PMU/Interlife samt riksdagens utrikesutskott. Första seminariet kretsade kring värderingars ...

  Dag Jonzon

 • 2005-05-04 Publikation

  The best way to predict the future is to create it

  Rapporten är en sammanfattning av konferensen "Globalt folkrörelsearbete : Verktyg eller utopi?" som hölls den 8-9 mars 2005 på Sida Civil Society Center (SCSC) i Härnösand. Här samlades ett 30-tal företrädare med strategiskt ansvar för utvecklingssamarbete inom svenska idéburna organisationer tillsammans med SCSC. Syftet var och är att utifrån visionen att halvera fattigdomen till år 2015 finna fungerande ...

  Andreas Lång