Publikationer

Sökresultat för "NATUR" (14 träffar)

Visar 1-10 av 14 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2003-03-19 Publikation

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR)

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) är Sidas ämnesavdelning för kunnande och idéutveckling när det gäller miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Inom avdelningen finns två huvudavdelningar: Enheten för vatten samt Enheten för landsbygdsutveckling.

 • 2003-03-19 Publikation

  Department for Natural Resources and the Environment (NATUR)

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) är Sidas ämnesavdelning för kunnande och idéutveckling när det gäller miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Inom avdelningen finns två huvudavdelningar: Enheten för vatten samt Enheten för landsbygdsutveckling.

 • 2004-12-10 Publikation

  Improving Income among Rural Poor - Short version

  The position paper gives strategic guidelines to a market-based approach to rural development. The purpose of the position paper is to provide Sida staff with a common platform and understanding of factors of relevance and opportunities to improve income among rural poor and to communicate this understanding to cooperating partners.

  NATUR

 • 2004-12-10 Publikation

  Improving Income among Rural Poor - Short version

  The position paper gives strategic guidelines to a market-based approach to rural development. The purpose of the position paper is to provide Sida staff with a common platform and understanding of factors of relevance and opportunities to improve income among rural poor and to communicate this understanding to cooperating partners.

  NATUR

 • 2002-04-15 Publikation

  The Swedish Cooperative Centre's Environment Project in Sri Lanka

  This evaluation was commissioned by Sida Natur to examine the pilot phase of an Swedish Cooperative Centre environmental project based in Nuwara Eliya and Badulla Districts in the Sri Lankan hills. This project has been running since 1995 and is due to come to the end of Phase I in December 1998.

  David Gibbon

 • 2004-10-13 Publikation

  Landsbygdsutveckling Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

  Detta är ett av fyra liknande positionspapper skrivna inom avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) under tiden 1997-1999 som underlag för en process att utarbeta en sammanhållen policy för Sidas verksamhetsgren naturbruk. De andra tre dokumenten berör hållbart jordbruk, skogsbruk och integrerat vattenresursutnyttjande. Oundvikligen finns viss överlappning mellan dessa fyra bidrag som kan ses ...

 • 2003-09-18 Publikation

  Tillväxt och miljö

  De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli sanningar. Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse mätt med ett ytligt BNP-mått skulle vara hela svaret på fattigdoms- och utvecklingsproblem hör till dessa förlegade, felaktiga "sanningar"

  Mats Segnestam

 • 2004-10-13 Publikation

  Rural Development A Summary of Sida's experiences and priorities

  Detta är ett av fyra liknande positionspapper skrivna inom avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) under tiden 1997-1999 som underlag för en process att utarbeta en sammanhållen policy för Sidas verksamhetsgren naturbruk. De andra tre dokumenten berör hållbart jordbruk, skogsbruk och integrerat vattenresursutnyttjande. Oundvikligen finns viss överlappning mellan dessa fyra bidrag som kan ses ...

 • 2005-01-18 Publikation

  Marina Initiativ

  Broschyren presenterar en sammanfattning av Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika ...

  Sida/NATUR

 • 2006-06-07 Publikation

  Russian

  Information om vad Sverige genom Sida gör för att hjälpa länderna i Östeuropa och Centralasien att utvecklas mot demokrati och en sund marknadsekonomi och att minska antalet fattiga människor. Innehållet i broschyren har inte landindelning utan är uppbyggt efter följande teman: Fattigdomsbekämpning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Social sektor och hälsa, Natur och miljö, Näringsliv och jordbruk. ...

 • 1(current)
 • 2